Filippenserne 3:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus.

Dansk (1917 / 1931)
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.

Svenska (1917)
Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.

King James Bible
Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

English Revised Version
Not that I have already obtained, or am already made perfect: but I press on, if so be that I may apprehend that for which also I was apprehended by Christ Jesus.
Bibelen Kunnskap Treasury

I had.

Filippenserne 3:13,16
Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. …

Salmenes 119:5,173-176
O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter! …

Romerne 7:19-24
for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. …

Galaterne 5:17
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil.

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

Jakobs 3:2
For vi snubler alle sammen i mange ting; den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann, i stand til også å holde hele legemet i tømme.

already perfect.

Jobs 17:9
men den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender, får enn mere kraft.

Salmenes 138:8
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

Salomos Ordsprog 4:18
Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

1 Korintierne 13:10
men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

2 Korintierne 13:9
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne.

Efeserne 4:12
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,

Hebreerne 12:23
til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

2 Peters 1:5-8
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

I follow.

Filippenserne 3:14
Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Salmenes 42:1
Til sangmesteren; en læresalme av Korahs barn. (2) Som en hjort skriker efter rinnende bekker, så skriker min sjel efter dig, Gud!

Salmenes 63:1-3,8
En salme av David, da han var i Juda ørken. (2) Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann. …

Salmenes 84:2
Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.

Salmenes 94:15
for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold.

Esaias 51:1
Hør på mig, I som jager efter rettferdighet, I som søker Herren! Se på det fjell som I er hugget ut av, og på den brønn som I er gravd ut av!

Hoseas 6:3
Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden.

1 Tessalonikerne 5:15
Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle

1 Timoteus 5:10
har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning.

1 Timoteus 6:11
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1 Peters 3:11-13
han gå av veien for ondt og gjøre godt, han søke fred og jage efter den! …

that I.

Filippenserne 3:14
Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

apprehended.

Salmenes 110:2,3
Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender! …

Apostlenes-gjerninge 9:3-6,15
Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, …

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

Lenker
Filippenserne 3:12 InterlineærtFilippenserne 3:12 flerspråkligFilipenses 3:12 SpanskPhilippiens 3:12 FranskPhilipper 3:12 TyskeFilippenserne 3:12 ChinesePhilippians 3:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 3
12Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. 13Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. …
Kryssreferanser
Matteus 5:48
Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Apostlenes-gjerninge 9:5
Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Romerne 8:39
hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Korintierne 9:24
Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den!

1 Korintierne 13:10
men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.

1 Korintierne 13:12
For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.

Filippenserne 1:1
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere:

Filippenserne 3:3
For vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjød,

Filippenserne 3:8
ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

1 Timoteus 6:19
så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

Filippenserne 3:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden