Hebreerne 12:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,

Dansk (1917 / 1931)
og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander

Svenska (1917)
till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar,

King James Bible
To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

English Revised Version
to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,
Bibelen Kunnskap Treasury

the general.

Salmenes 89:7
en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham?

Salmenes 111:1
Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de opriktiges råd og i menigheten.

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Efeserne 1:22
og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,

Efeserne 5:24-27
Men likesom menigheten underordner sig under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting. …

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

1 Timoteus 3:5
- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? -

the firstborn.

2 Mosebok 4:22
Da skal du si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte, er Israel,

2 Mosebok 13:2
Du skal hellige mig alt førstefødt, alt det som åpner morsliv blandt Israels barn, enten det er folk eller fe! Mig hører det til.

5 Mosebok 21:17
Men han skal kjennes ved den førstefødte, sønnen til den han ikke synes om, og gi ham en dobbelt del av alt det han eier; for han er den første frukt av hans kraft, ham hører førstefødselsretten til.

Salmenes 89:27
Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

Jeremias 31:9
Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem; jeg vil føre dem til rinnende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble; for jeg er blitt en far for Israel, og Efra'im er min førstefødte.

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Apenbaring 14:4
Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet,

which.

2 Mosebok 32:32
Å, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet!

Salmenes 69:28
La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

Lukas 10:20
dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

Filippenserne 4:3
ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.

Apenbaring 13:8
Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.

Apenbaring 20:15
Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.

written.

Hebreerne 6:10-12
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige. …

Hebreerne 9:27
Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

Salmenes 50:5,6
Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer! …

Salmenes 94:2
Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!

Salmenes 96:13
for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

Salmenes 98:9
for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Matteus 25:31-34
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. …

Johannes 5:27
og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn.

2 Tessalonikerne 1:5-7
- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, …

1 Peters 2:23
han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig;

the spirits.

Hebreerne 11:4,40
Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain; ved den fikk han det vidnesbyrd at han var rettferdig, idet Gud vidnet om hans gaver, og ved den taler han ennu efter sin død. …

Predikerens 12:7
og støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.

1 Korintierne 13:12
For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.

1 Korintierne 15:49,54
og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. …

2 Korintierne 5:8
vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og være hjemme hos Herren.

Filippenserne 1:21-23
For mig er livet Kristus og døden en vinning; …

Filippenserne 3:12
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus.

*etc:

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Apenbaring 7:14-17
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. …

Lenker
Hebreerne 12:23 InterlineærtHebreerne 12:23 flerspråkligHebreos 12:23 SpanskHébreux 12:23 FranskHebraeer 12:23 TyskeHebreerne 12:23 ChineseHebrews 12:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 12
22Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, 23til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, 24og til Jesus, mellemmann for en ny pakt, og til oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels. …
Kryssreferanser
1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

2 Mosebok 4:22
Da skal du si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte, er Israel,

Salmenes 50:6
Og himmelen kunngjør hans rettferdighet; for Gud er den som skal dømme. Sela.

Salmenes 69:28
La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

Salmenes 94:2
Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!

Lukas 10:20
dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

Hebreerne 2:12
når han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge dig.

Hebreerne 11:40
fordi Gud forut hadde utsett noget bedre for oss, så de ikke skulde nå fullendelsen uten oss.

Apenbaring 6:9
Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vidnesbyrds skyld som de hadde;

Apenbaring 6:11
Og det blev gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det blev sagt til dem at de ennu skulde slå sig til ro en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som herefter skulde slåes ihjel likesom de selv, blev fullt.

Apenbaring 14:4
Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet,

Hebreerne 12:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden