Hebreerne 6:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Svenska (1917)
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

King James Bible
For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.

English Revised Version
for God is not unrighteous to forget your work and the love which ye shewed toward his name, in that ye ministered unto the saints, and still do minister.
Bibelen Kunnskap Treasury

For.

Salomos Ordsprog 14:31
Den som trykker en arming, håner hans skaper, men den som har medynk med den fattige, ærer skaperen.

Matteus 10:42
Og den som gir én av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde miste sin lønn.

Matteus 25:40
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Johannes 13:20
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tar imot den jeg sender, han tar imot mig; men den som tar imot mig, han tar imot den som har sendt mig.

God.

5 Mosebok 32:4
Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Romerne 3:4,5
Langt derifra! la det stå fast at Gud er sanndru, men hvert menneske en løgner, som skrevet er: At du må kjennes rettferdig i dine ord og vinne når du fører din sak. …

2 Tessalonikerne 1:6,7
så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag, …

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

1 Johannes 1:9
dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

to forget.

Nehemias 5:19
Kom mig i hu, min Gud, og regn mig til gode alt det jeg har gjort for dette folk!

Nehemias 13:22,31
Og levittene bød jeg å rense sig og komme og holde vakt ved portene, så sabbatsdagen kunde bli helligholdt. Kom mig også dette i hu, min Gud, og miskunn dig over mig efter din store nåde! SLM …

Salmenes 20:3
Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.

Jeremias 2:2,3
Gå avsted og rop ut for Jerusalems ører og si: Så sier Herren: Jeg kommer i hu din ungdoms hullskap, dine trolovelsesdagers kjærlighet, hvorledes du fulgte mig i ørkenen, i et land hvor ingen sår. …

Jeremias 18:20
Skal en gjengjelde godt med ondt? For de har gravd en grav for mitt liv. Kom i hu at jeg stod for ditt åsyn og talte godt for dem for å vende din vrede bort fra dem!

Apostlenes-gjerninge 10:4,31
Men han stirret på ham og blev forferdet og sa: Hvad er det, Herre? Han svarte ham: Dine bønner og dine almisser er steget op til ihukommelse for Gud. …

work.

1 Korintierne 13:4-7
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, …

Galaterne 5:6,13
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet. …

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

1 Johannes 3:17,18
Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? …

which.

Hebreerne 13:16
Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

Salomos Ordsprog 14:31
Den som trykker en arming, håner hans skaper, men den som har medynk med den fattige, ærer skaperen.

Matteus 10:42
Og den som gir én av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde miste sin lønn.

Matteus 25:35-40
For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig; …

Markus 9:41
For den som gir eder et beger vann å drikke i mitt navn, fordi I hører Kristus til, sannelig sier jeg eder: han skal ikke miste sin lønn.

Apostlenes-gjerninge 2:44,45
Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles, …

Apostlenes-gjerninge 4:34,35
For det var heller ikke nogen trengende iblandt dem; for alle som eide akrer eller hus, solgte dem og bar frem verdien av det de hadde solgt, …

Apostlenes-gjerninge 9:36-39
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.…

Apostlenes-gjerninge 11:29
Disiplene vedtok da, alt efter som enhver av dem hadde råd til, å sende noget til hjelp for de brødre som bodde i Judea.

Romerne 12:13
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

Romerne 15:25-27
Men nu drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste. …

1 Korintierne 16:1-3
Men vedkommende innsamlingen til de hellige, da skal I gjøre således som jeg har ordnet det for menighetene i Galatia. …

2 Korintierne 8:1-9
Vi kunngjør eder, brødre, den nåde som Gud har gitt i Makedonias menigheter, …

2 Korintierne 9:1
For om hjelpen til de hellige har jeg ikke nødig å skrive til eder;

2 Korintierne 9:11-15
idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud. …

Galaterne 6:10
La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Filippenserne 4:16-18
for også i Tessalonika sendte I mig både en og to ganger det jeg trengte. …

Kolossenserne 3:17
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

1 Timoteus 6:18
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

2 Timoteus 1:17,18
men da han var kommet til Rom, søkte han med stor iver efter mig og fant mig. …

Filemon 1:5-7
da jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige, …

Jakobs 2:15-17
Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, …

1 Johannes 3:14-17
Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden. …

Lenker
Hebreerne 6:10 InterlineærtHebreerne 6:10 flerspråkligHebreos 6:10 SpanskHébreux 6:10 FranskHebraeer 6:10 TyskeHebreerne 6:10 ChineseHebrews 6:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 6
9Men om eder, I elskede, er vi visse på det som bedre er, og som hører til frelse, enda vi taler således. 10For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige. 11Men vi ønsker at enhver av eder må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden, …
Kryssreferanser
2 Mosebok 1:20
Og Gud gjorde vel imot jordmødrene; og folket tok til og blev overmåte tallrikt.

Salomos Ordsprog 19:17
Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.

Predikerens 11:1
Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen.

Jeremias 31:16
Så sier Herren: Hold op med din gråt, og la ikke dine øine felle tårer mere! Du skal få lønn for ditt arbeid, sier Herren, og de skal vende tilbake fra fiendens land.

Matteus 10:42
Og den som gir én av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde miste sin lønn.

Matteus 25:40
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Apostlenes-gjerninge 10:4
Men han stirret på ham og blev forferdet og sa: Hvad er det, Herre? Han svarte ham: Dine bønner og dine almisser er steget op til ihukommelse for Gud.

Romerne 12:13
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

Romerne 15:25
Men nu drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste.

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

2 Tessalonikerne 1:6
så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag,

Hebreerne 10:32
Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,

Hebreerne 6:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden