Matteus 25:35
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig;

Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder;

Svenska (1917)
Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,

King James Bible
For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

English Revised Version
for I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in;
Bibelen Kunnskap Treasury

I was an.

Matteus 25:40
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Matteus 10:40-42
Den som tar imot eder, tar imot mig, og den som tar imot mig, tar imot ham som sendte mig. …

Matteus 26:11
For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid.

5 Mosebok 15:7-11
Når det er en fattig hos dig, blandt dine brødre i nogen av byene i det land som Herren din Gud gir dig, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror; …

Jobs 29:13-16
Den som var sin undergang nær, velsignet mig, og enkens hjerte fikk jeg til å juble. …

Jobs 31:16-21
Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øine tæres bort? …

Salmenes 112:5-10
Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen. …

Salomos Ordsprog 3:9,10
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!…

Salomos Ordsprog 11:24,25
Den ene strør ut og får ennu mere; den andre holder tilbake mere enn rett er, og det blir dog bare fattigdom.…

Salomos Ordsprog 14:21,31
Den som forakter sin næste, synder; men salig er den som ynkes over arminger.…

Salomos Ordsprog 19:17
Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.

Salomos Ordsprog 22:9
Den som har et godt hjerte, blir velsignet fordi han gav den fattige av sitt brød.

Predikerens 11:1,2
Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen. …

Esaias 58:7-11
Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?…

Esekiel 18:7,16
og ikke undertrykker nogen, men lar skyldneren få sitt pant igjen, ikke raner og røver, men gir den hungrige sitt brød og dekker den nakne med klær, …

Daniel 4:27
Derfor, konge, la mitt råd tekkes dig, og løs dig fra dine synder ved rettferdighet og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot ulykkelige, om din lykke skal bli varig.

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Markus 14:7
For de fattige har I alltid hos eder, og når I vil, kan I gjøre vel mot dem; men mig har I ikke alltid.

Lukas 11:41
Men gi det som er inneni, til almisse, og se, da er alt rent for eder.

Lukas 14:12-14
Han sa også til den som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, forat ikke de skal be dig igjen, så du får gjengjeld! …

Johannes 13:29
nogen tenkte, fordi Judas hadde pungen, at Jesus sa til ham: Kjøp det vi trenger til høitiden! eller at han skulde gi noget til de fattige.

Apostlenes-gjerninge 4:32
Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles.

Apostlenes-gjerninge 9:36-39
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.…

Apostlenes-gjerninge 10:31
og han sier: Kornelius! din bønn er hørt, og dine almisser er ihukommet for Guds åsyn;

Apostlenes-gjerninge 11:29
Disiplene vedtok da, alt efter som enhver av dem hadde råd til, å sende noget til hjelp for de brødre som bodde i Judea.

2 Korintierne 8:1-4,7-9
Vi kunngjør eder, brødre, den nåde som Gud har gitt i Makedonias menigheter, …

2 Korintierne 9:7-14
Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver. …

Efeserne 4:28
Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noget godt med sine hender, forat han kan ha noget å gi til den som trenger.

1 Timoteus 6:17-19
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, …

Filemon 1:7
For stor glede og trøst fikk jeg ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt vederkveget ved dig, bror!

Hebreerne 6:10
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

Hebreerne 13:16
Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

Jakobs 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

1 Peters 4:9,10
Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! …

1 Johannes 3:16-19
På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene. …

thirsty.

Matteus 25:42
For jeg var hungrig, og I gav gav mig ikke å ete; jeg var tørst, og I gav mig ikke å drikke;

Salomos Ordsprog 25:21
Hungrer din fiende, så gi ham brød å ete, og tørster han, så gi ham vann å drikke!

Romerne 12:20
Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode.

I was a.

Matteus 25:43
jeg var fremmed, og I tok ikke imot mig; jeg var naken, og I klædde mig ikke; jeg var syk og i fengsel, og I så ikke til mig.

1 Mosebok 18:2-8
Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden …

1 Mosebok 19:1-3
Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot så dem, stod han op og gikk dem i møte og bøide sig med sitt ansikt til jorden …

Apostlenes-gjerninge 16:15
Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss.

Romerne 12:13
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

Romerne 16:23
Gajus, min og hele menighetens vert, hilser eder. Erastus, byens regnskapsfører, og broderen Kvartus hilser eder.

1 Timoteus 5:10
har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning.

Hebreerne 13:1-3
La broderkjærligheten bli ved! …

1 Peters 4:9
Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

3 Johannes 1:5-8
Du elskede! du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede, …

Lenker
Matteus 25:35 InterlineærtMatteus 25:35 flerspråkligMateo 25:35 SpanskMatthieu 25:35 FranskMatthaeus 25:35 TyskeMatteus 25:35 ChineseMatthew 25:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 25
34Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt! 35For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig; 36jeg var naken, og I klædde mig; jeg var syk, og I så til mig; jeg var i fengsel, og I kom til mig. …
Kryssreferanser
Jobs 31:32
Aldri måtte en fremmed ligge utenfor mitt hus om natten; jeg åpnet mine dører for den veifarende.

Esaias 58:7
Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?

Esekiel 18:7
og ikke undertrykker nogen, men lar skyldneren få sitt pant igjen, ikke raner og røver, men gir den hungrige sitt brød og dekker den nakne med klær,

Esekiel 18:16
ikke undertrykker nogen, ikke tar pant, ikke raner og røver, men gir den hungrige sitt brød og dekker den nakne med klær,

Romerne 12:13
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

Hebreerne 13:2
Glem ikke gjestfrihet! for ved den har nogen uten å vite det hatt engler til gjester.

Jakobs 2:15
Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen,

Jakobs 2:16
og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det?

Matteus 25:34
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden