Galaterne 6:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Dansk (1917 / 1931)
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

Svenska (1917)
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

King James Bible
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

English Revised Version
So then, as we have opportunity, let us work that which is good toward all men, and especially toward them that are of the household of the faith.
Bibelen Kunnskap Treasury

opportunity.

Predikerens 9:10
Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes hverken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.

Johannes 9:4
Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.

Johannes 12:35
Jesus sa da til dem: Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.

Efeserne 5:16
så I kjøper den beleilige tid; for dagene er onde.

Filippenserne 4:10
Jeg blev såre glad i Herren over at I endelig engang er kommet således til velmakt igjen at I har kunnet tenke på mitt beste, som I nok også før tenkte på, men I hadde ikke leilighet.

Kolossenserne 4:5
Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

*Gr:

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

do good.

Salmenes 37:3,27
Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet! …

Predikerens 3:12
Jeg skjønte at de intet annet gode har enn å glede sig og å gjøre sig til gode i livet;

Matteus 5:43
I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende.

Markus 3:4
Og han sa til dem: Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel? Men de tidde.

Lukas 6:35
Men elsk eders fiender, og gjør vel og lån uten å vente noget igjen! så skal eders lønn være stor, og I skal være den Høiestes barn; for han er god mot de utakknemlige og onde.

1 Tessalonikerne 5:15
Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle

1 Timoteus 6:17,18
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, …

Titus 3:8
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

Hebreerne 13:16
Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

3 Johannes 1:11
Du elskede! ta ikke efter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud; den som gjør det onde, har ikke sett Gud.

especially.

Matteus 10:25
det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og tjeneren som sin herre; har de kalt husbonden Be'elsebul, hvor meget mere da hans husfolk!

Matteus 12:50
For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor.

Matteus 25:40
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Efeserne 2:19
Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Efeserne 3:15
som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden,

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:10
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

1 Johannes 3:13-19
Undre eder ikke, brødre, om verden hater eder! …

1 Johannes 5:1
Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham.

3 Johannes 1:5-8
Du elskede! du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede, …

Lenker
Galaterne 6:10 InterlineærtGalaterne 6:10 flerspråkligGálatas 6:10 SpanskGalates 6:10 FranskGalater 6:10 TyskeGalaterne 6:10 ChineseGalatians 6:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 6
9Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. 10La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 3:27
Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!

Johannes 9:4
Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.

Johannes 12:35
Jesus sa da til dem: Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.

Apostlenes-gjerninge 6:7
Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Galaterne 1:23
de hadde bare hørt si: Han som før forfulgte oss, han forkynner nu den tro som han før vilde utrydde;

Efeserne 2:19
Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Efeserne 4:28
Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noget godt med sine hender, forat han kan ha noget å gi til den som trenger.

1 Tessalonikerne 5:15
Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle

1 Tessalonikerne 5:21
men prøv alt, hold fast på det gode,

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

1 Peters 4:17
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

3 Johannes 1:3
For jeg blev meget glad da det kom nogen brødre og vidnet om din sannhet, således som du vandrer i sannhet.

3 Johannes 1:5
Du elskede! du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede,

3 Johannes 1:10
Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

Galaterne 6:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden