Hebreerne 6:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom

Dansk (1917 / 1931)
med Lære om Døbelser og Haandspaalæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom.

Svenska (1917)
med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

King James Bible
Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.

English Revised Version
of the teaching of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.
Bibelen Kunnskap Treasury

the doctrine.

Hebreerne 9:10
som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk.

Markus 7:4,8
og når de kommer fra torvet, eter de ikke før de har vasket sig, og det er meget annet som de har vedtatt å holde: vaskninger av beger og krus og kobberkar og benker. …

Lukas 11:38
Men da fariseeren så at han ikke først vasket sig før måltidet, undret han sig.

*Gr:

Matteus 3:14
Men han nektet ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av dig, og du kommer til mig?

Matteus 20:22,23
Men Jesus svarte og sa: I vet ikke hvad det er I ber om. Kan I drikke den kalk jeg skal drikke? De sa til ham: Det kan vi. …

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 16:16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Lukas 3:16
da svarte Johannes og sa til alle: Jeg døper eder med vann; men den kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

Lukas 12:50
Men en dåp har jeg å døpes med; og hvor jeg gruer til den er fullført!

Johannes 1:33
Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd;

Johannes 3:25,26
Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en jøde om renselsen, …

Johannes 4:1,2
Da nu Herren fikk vite at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes …

Apostlenes-gjerninge 2:38,41
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! …

Apostlenes-gjerninge 8:12,13,16,36-38
Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner. …

Apostlenes-gjerninge 10:47
Da svarte Peter: Mon nogen kan nekte dem vannet, så de ikke skulde bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi?

Apostlenes-gjerninge 16:15,33
Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss. …

Apostlenes-gjerninge 19:2-5
Der fant han nogen disipler og sa til dem: Fikk I den Hellige Ånd da I kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt om den Hellige Ånd er kommet. …

Romerne 6:3,4
Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? …

1 Korintierne 1:12-17
Jeg mener dette at enhver av eder sier: Jeg holder mig til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus. …

1 Korintierne 10:2
og blev alle døpt til Moses i skyen og i havet,

1 Korintierne 12:13
for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

Kolossenserne 2:12
idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

1 Peters 3:20,21
de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få - åtte sjeler - blev frelst ved vann, …

laying.

Apostlenes-gjerninge 6:6
dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

Apostlenes-gjerninge 8:14-18
Da nu apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; …

Apostlenes-gjerninge 13:3
Da lot de dem dra ut efterat de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.

Apostlenes-gjerninge 19:6
og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.

resurrection.

Hebreerne 11:35
kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse;

Esaias 26:19
Dine døde skal bli levende, mine lik skal opstå; våkn op og juble, I som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir dødninger tilbake til livet.

Esekiel 37:1-14
Herrens hånd kom over mig, og Herren førte mig i ånden ut og satte mig ned midt i dalen, og den var full av ben. …

Daniel 12:2
Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky.

Matteus 22:23-32
Samme dag kom nogen sadduseere til ham, de som sier at det ikke er nogen opstandelse, og de spurte ham og sa: …

Lukas 14:14
så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.

Johannes 5:29
og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse.

Johannes 11:24,25
Marta sier til ham: Jeg vet at han skal opstå i opstandelsen på den ytterste dag. …

Apostlenes-gjerninge 4:2
de harmedes over at de lærte folket og forkynte i Jesus opstandelsen fra de døde,

Apostlenes-gjerninge 17:18,31,32
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen. …

Apostlenes-gjerninge 23:6
Da nu Paulus visste at den ene del av dem var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre! jeg er en fariseer, sønn av fariseere; det er for håp og for de dødes opstandelse at jeg står her for retten.

Apostlenes-gjerninge 24:15,21
og har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at en opstandelse forestår både av rettferdige og av urettferdige. …

Apostlenes-gjerninge 26:8
Hvorfor aktes det for utrolig iblandt eder at Gud opvekker døde?

Romerne 6:5
For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse,

1 Korintierne 15:13-57
Men er det ikke nogen opstandelse av døde, da er heller ikke Kristus opstanden; …

Filippenserne 3:21
han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

1 Tessalonikerne 4:14-18
For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. …

2 Timoteus 2:18
som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme.

eternal.

Predikerens 12:14
For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Matteus 25:31-46
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. …

Apostlenes-gjerninge 17:31
eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.

Apostlenes-gjerninge 24:25
Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

Romerne 2:5-10,16
Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, …

2 Korintierne 5:10
For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

2 Peters 3:7
Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.

Judas 1:14,15
Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde om da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige …

Apenbaring 20:10-15
Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet. …

Lenker
Hebreerne 6:2 InterlineærtHebreerne 6:2 flerspråkligHebreos 6:2 SpanskHébreux 6:2 FranskHebraeer 6:2 TyskeHebreerne 6:2 ChineseHebrews 6:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 6
1La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom 3Og dette vil vi gjøre, om Gud gir lov til det. …
Kryssreferanser
Johannes 3:25
Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en jøde om renselsen,

Apostlenes-gjerninge 6:6
dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

Apostlenes-gjerninge 17:31
eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.

Apostlenes-gjerninge 19:3
Han sa da: Hvad dåp blev I da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp.

Hebreerne 6:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden