2 Korintierne 5:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

Dansk (1917 / 1931)
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

Svenska (1917)
Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

King James Bible
For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad.

English Revised Version
For we must all be made manifest before the judgment-seat of Christ; that each one may receive the things done in the body, according to what he hath done, whether it be good or bad.
Bibelen Kunnskap Treasury

we.

1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

1 Samuels 2:3,10
Tal ikke så mange høie ord, la ikke frekke ord gå ut av eders munn! For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger. …

Salmenes 7:6-8
Stå op, Herre, i din vrede, reis dig mot mine fienders rasen og våkn op til min hjelp! Du har jo påbudt dom. …

Salmenes 9:7,8
Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom, …

Salmenes 50:3-6
Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt. …

Salmenes 96:10-13
Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet. …

Salmenes 98:9
for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Predikerens 11:9
Gled dig, du unge, i din ungdom og la ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager og vandre på ditt hjertes veier og efter det dine øine ser! Men vit at for alt dette vil Gud føre dig frem for dommen.

Predikerens 12:14
For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Esekiel 18:30
Derfor vil jeg dømme eder, Israels hus, hver efter hans veier, sier Herren, Israels Gud. Vend om og vend eder bort fra alle eders overtredelser, forat ikke nogen misgjerning skal bli eder til fall!

Matteus 25:31-46
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. …

Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

Apostlenes-gjerninge 17:31
eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.

Romerne 14:10-12
Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. …

1 Peters 4:5
men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.

Judas 1:14,15
Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde om da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige …

Apenbaring 20:11-15
Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. …

receive.

2 Korintierne 7:3
Dette sier jeg ikke for å fordømme eder; jeg har jo før sagt at I er i våre hjerter for å dø med oss og leve med oss.

1 Kongebok 8:32,39
så vil du høre i himmelen og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett, så du dømmer den skyldige skyldig og lar hans gjerninger komme over hans eget hode, og dømmer den rettferdige rettferdig og lar ham få efter sin rettferdighet. …

Jobs 34:11
Han lønner mennesket efter dets gjerninger og gjengjelder mannen efter hans ferd.

Salmenes 62:12
Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.

Esaias 3:10,11
Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger. …

Matteus 16:27
For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning.

Romerne 2:5-10
Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, …

1 Korintierne 4:5
Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Galaterne 6:7,8
Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. …

Efeserne 6:8
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

Kolossenserne 3:24,25
for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus! …

Apenbaring 2:23
Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger.

Apenbaring 20:12
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.

Apenbaring 20:13
Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger.

Apenbaring 22:12
Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er.

in.

Romerne 6:12,13,19
La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster; …

Romerne 12:1,2
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste - …

1 Korintierne 6:12-20
Jeg har lov til alt - men ikke alt gagner; jeg har lov til alt - men jeg skal ikke la noget få makten over mig. …

Lenker
2 Korintierne 5:10 Interlineært2 Korintierne 5:10 flerspråklig2 Corintios 5:10 Spansk2 Corinthiens 5:10 Fransk2 Korinther 5:10 Tyske2 Korintierne 5:10 Chinese2 Corinthians 5:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 5
9Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham. 10For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.
Kryssreferanser
Jobs 34:11
Han lønner mennesket efter dets gjerninger og gjengjelder mannen efter hans ferd.

Matteus 16:27
For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning.

Matteus 25:32
Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene,

Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

Romerne 2:5
Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares,

Romerne 2:16
på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Romerne 14:10
Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.

Romerne 14:12
Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.

Efeserne 6:8
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

Hebreerne 9:27
Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

2 Korintierne 5:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden