2 Korintierne 5:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, men for Gud er vi åpenbare; jeg håper og å være åpenbar for eders samvittigheter.

Dansk (1917 / 1931)
Efterdi vi da kende Frygten for Herren, søge vi at vinde Mennesker; men for Gud ere vi aabenbare; ja, jeg haaber, at vi ogsaa ere aabenbare for eders Samvittigheder.

Svenska (1917)
Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, söka vi att »vinna människor», men för Gud är det uppenbart hurudana vi äro; och jag hoppas att det också är uppenbart för edra samveten.

King James Bible
Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences.

English Revised Version
Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God; and I hope that we are made manifest also in your consciences.
Bibelen Kunnskap Treasury

the terror.

1 Mosebok 35:5
Så brøt de op, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner.

Jobs 6:4
For den Allmektiges piler sitter i mig, og min ånd drikker deres gift; Guds redsler stiller sig op imot mig.

Jobs 18:11
Redsler forferder ham rundt om og jager ham hvor han setter sin fot.

Jobs 31:23
For Guds straff fylte mig med redsel, og mot hans velde maktet jeg intet.

Salmenes 73:19
Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse.

Salmenes 76:7
Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

Salmenes 88:15,16
Elendig er jeg og døende fra ungdommen av; jeg bærer dine redsler, jeg må fortvile. …

Salmenes 90:11
Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever?

Esaias 33:14
Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål?

Nahum 1:6
Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham.

Matteus 10:28
Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede!

Matteus 25:46
Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Markus 8:35-38
For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. …

Markus 9:43-50
Og om din hånd frister dig, da hugg den av! det er bedre at du går vanfør inn til livet enn at du har dine to hender og kommer i helvede i den uslukkelige ild, …

Lukas 12:5
men jeg vil vise eder hvem I skal frykte for: Frykt for ham som har makt både til å slå ihjel og til derefter å kaste i helvede! Ja, sier jeg eder, for ham skal I frykte.

Hebreerne 10:31
Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

Judas 1:23
andre skal I frelse ved å rive dem ut av ilden, andre igjen skal I miskunne eder over med frykt, idet I hater endog den av kjødet smittede kjortel.

Apenbaring 20:15
Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.

we persuade.

2 Korintierne 5:20
Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

Lukas 16:31
Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Apostlenes-gjerninge 13:43
Og da synagoge-tjenesten var til ende, fulgte mange av jødene og av de gudsdyrkere som hadde tatt ved jødenes tro, med Paulus og Barnabas; disse talte da med dem og formante dem til å holde fast ved Guds nåde.

Apostlenes-gjerninge 18:4,13
Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste jøder og grekere. …

Apostlenes-gjerninge 19:26
og I ser og hører at ikke bare i Efesus, men i næsten hele Asia har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop, idet han sier at de ikke er guder de som arbeides med hendene.

Apostlenes-gjerninge 20:18-27
Da de var kommet til ham, sa han til dem: I vet hvordan min ferd iblandt eder var hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia, …

Apostlenes-gjerninge 26:26
For kongen kjenner til disse ting, og til ham taler jeg også frimodig; for jeg kan ikke tro at noget av dette er ukjent for ham; dette er jo ikke skjedd i en avkrok.

Apostlenes-gjerninge 28:23
Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde.

Galaterne 1:10
Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener.

Kolossenserne 1:28,29
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. …

2 Timoteus 2:24-26
Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt, …

but.

2 Korintierne 1:12-14
For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde. …

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

2 Korintierne 4:1,2
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; …

1 Korintierne 4:4,5
for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. …

1 Tessalonikerne 2:3-12
For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik; …

Lenker
2 Korintierne 5:11 Interlineært2 Korintierne 5:11 flerspråklig2 Corintios 5:11 Spansk2 Corinthiens 5:11 Fransk2 Korinther 5:11 Tyske2 Korintierne 5:11 Chinese2 Corinthians 5:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 5
11Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, men for Gud er vi åpenbare; jeg håper og å være åpenbar for eders samvittigheter. 12Vi gir oss nu ikke atter skussmål for eder; men vi gir eder leilighet til å rose eder av oss, forat I kan ha noget å sette imot dem som roser sig av det de er i det utvortes og ikke i hjertet. …
Kryssreferanser
Esaias 19:16
På den tid skal Egypten være som kvinner; det skal forferdes og frykte for Herrens, hærskarenes Guds løftede hånd, som han svinger imot det.

2 Korintierne 4:2
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Efeserne 5:21
og underordner eder under hverandre i Kristi frykt.

Hebreerne 10:31
Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

Hebreerne 12:29
For vår Gud er en fortærende ild.

Judas 1:23
andre skal I frelse ved å rive dem ut av ilden, andre igjen skal I miskunne eder over med frykt, idet I hater endog den av kjødet smittede kjortel.

2 Korintierne 5:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden