1 Peters 1:21
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
I som ved ham tror på Gud, som opvakte ham fra de døde og gav ham herlighet, så at eders tro også er håp til Gud.

Dansk (1917 / 1931)
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

Svenska (1917)
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

King James Bible
Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.

English Revised Version
who through him are believers in God, which raised him from the dead, and gave him glory; so that your faith and hope might be in God.
Bibelen Kunnskap Treasury

by.

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Johannes 12:44
Men Jesus ropte og sa: Den som tror på mig, tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig,

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Hebreerne 6:1
La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

that raised.

Apostlenes-gjerninge 2:24,32
men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den. …

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 4:10
da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine.

gave.

1 Peters 1:11
idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;

1 Peters 3:22
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Johannes 3:34
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Johannes 5:22,23
For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen, …

Johannes 13:31,32
Da han nu var gått ut, sier Jesus: Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. …

Johannes 17:1
Dette talte Jesus, og han løftet sine øine mot himmelen og sa: Fader! timen er kommet; herliggjør din Sønn, forat din Sønn kan herliggjøre dig,

Apostlenes-gjerninge 2:33
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Apostlenes-gjerninge 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates;

Efeserne 1:20-23
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, …

Filippenserne 2:9-11
Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, …

Hebreerne 2:9
men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

your.

Salmenes 42:5
Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og bruser i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham for frelse fra hans åsyn.

Salmenes 146:3-5
Sett ikke eders lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse! …

Jeremias 17:7
Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.

Johannes 14:1
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!

Efeserne 1:12,13
forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus; …

*marg:

Efeserne 1:15
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp

Lenker
1 Peters 1:21 Interlineært1 Peters 1:21 flerspråklig1 Pedro 1:21 Spansk1 Pierre 1:21 Fransk1 Petrus 1:21 Tyske1 Peters 1:21 Chinese1 Peter 1:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 1
20han som forut var kjent, før verdens grunnvoll blev lagt, men blev åpenbaret ved tidenes ende for eders skyld, 21I som ved ham tror på Gud, som opvakte ham fra de døde og gav ham herlighet, så at eders tro også er håp til Gud.
Kryssreferanser
Johannes 17:5
og nu, herliggjør du mig, Fader, hos dig selv med den herlighet jeg hadde hos dig før verden var til!

Johannes 17:24
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.

Apostlenes-gjerninge 2:24
men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

Apostlenes-gjerninge 2:32
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

Romerne 4:24
men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet, vi som tror på ham som opvakte Jesus, vår Herre, fra de døde,

Romerne 10:9
for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst;

2 Korintierne 6:15
Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro?

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Hebreerne 2:9
men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Peters 1:20
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden