Apenbaring 2:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

Dansk (1917 / 1931)
og du har Udholdenhed, og du har døjet ondt for mit Navns Skyld og er ikke bleven træt.

Svenska (1917)
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

King James Bible
And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

English Revised Version
and thou hast patience and didst bear for my name's sake, and hast not grown weary.
Bibelen Kunnskap Treasury

hast borne.

Salmenes 69:7
For for din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn.

Mika 7:9
Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot ham - inntil han fører min sak og hjelper mig til min rett; han skal føre mig ut i lyset, jeg skal se med fryd på hans rettferdighet.

Markus 15:21
Og det møtte dem en mann som kom ute fra landet, Simon fra Kyrene, far til Aleksander og Rufus; ham tvang de til å bære hans kors.

Lukas 14:27
Og den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel.

1 Korintierne 13:7
den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Galaterne 6:2
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

Hebreerne 13:13
La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!

hast patience.

Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.

Apenbaring 3:10
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.

Salmenes 37:7
Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Lukas 21:19
Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Romerne 5:3,4
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, …

Romerne 8:25
Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod.

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Romerne 15:4,5
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. …

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

2 Tessalonikerne 3:5
Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

Hebreerne 6:12,15
forat I ikke skal bli trege, men efterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene. …

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Jakobs 1:3,4
da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; …

Jakobs 5:7-11
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; …

2 Peters 1:6
og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,

hast laboured.

Romerne 16:12
Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget i Herren.

1 Korintierne 16:16
vis og I ærbødighet mot dem og mot enhver som hjelper til og gjør sig møie!

2 Korintierne 5:9
Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham.

2 Korintierne 6:5
under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste;

2 Korintierne 10:15
idet vi ikke roser oss over all måte, av andres arbeide, men har det håp at eders tro vil vokse, og vi således bli overvettes store iblandt eder efter vårt mål,

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

Filippenserne 2:16
idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filippenserne 4:3
ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

1 Tessalonikerne 2:9
I minnes jo, brødre, vårt strev og vår møie: under arbeid natt og dag, for ikke å falle nogen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder.

1 Tessalonikerne 5:12
Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder,

2 Tessalonikerne 3:8
heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møie arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulde være nogen av eder til byrde;

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

1 Timoteus 5:17
De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

Hebreerne 6:10
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

hast not.

Lukas 18:1
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette.

2 Korintierne 4:1,16
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; …

Galaterne 6:9
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

2 Tessalonikerne 3:13
Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!

Hebreerne 12:3-5
Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler! …

Lenker
Apenbaring 2:3 InterlineærtApenbaring 2:3 flerspråkligApocalipsis 2:3 SpanskApocalypse 2:3 FranskOffenbarung 2:3 TyskeApenbaring 2:3 ChineseRevelation 2:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apenbaring 2
2Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; 3og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett. 4Men jeg har imot dig at du har forlatt din første kjærlighet. …
Kryssreferanser
Lukas 5:5
Og Simon svarte ham: Mester! vi har strevet hele natten og ikke fått noget; men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Johannes 15:21
Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig.

Hebreerne 12:3
Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler!

Apenbaring 2:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden