Romerne 1:28
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:

Dansk (1917 / 1931)
Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, saaledes gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

Svenska (1917)
Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

King James Bible
And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

English Revised Version
And even as they refused to have God in their knowledge, God gave them up unto a reprobate mind, to do those things which are not fitting;
Bibelen Kunnskap Treasury

as they did.

Romerne 1:18,21
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; …

Jobs 21:14,15
Og dog sa de til Gud: Vik fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne dine veier. …

Salomos Ordsprog 1:7,22,29
Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.…

Salomos Ordsprog 5:12,13
Og du må si: Hvorledes har jeg kunnet hate tukt, og hvorledes har mitt hjerte kunnet forakte tilrettevisning,…

Salomos Ordsprog 17:16
Hvad hjelper penger i dårens hånd til å kjøpe visdom, siden han er uten forstand?

Jeremias 4:22
For uklokt er mitt folk, mig kjenner de ikke; de er uvettige barn, og uforstandige er de; de er vise til å gjøre det onde, men å gjøre det gode skjønner de ikke.

Jeremias 9:6
Du bor midt i svik; i sin svik vil de ikke kjenne mig, sier Herren.

Hoseas 4:6
Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Apostlenes-gjerninge 17:23,32
For da jeg gikk omkring og så på eders helligdommer, fant jeg også et alter som det var satt den innskrift på: For en ukjent Gud. Det som I altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg eder. …

Romerne 8:7,8
fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det - …

1 Korintierne 15:34
Våkn op for alvor og synd ikke! for somme har ikke kjennskap til Gud; til skam for eder sier jeg det.

2 Korintierne 4:4-6
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem. …

2 Korintierne 10:5
idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

2 Tessalonikerne 1:8
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

2 Tessalonikerne 2:10-12
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. …

2 Peters 3:5
For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennem vann ved Guds ord,

retain.

Jeremias 6:30
Vraket sølv kalles de; for Herren har vraket dem.

2 Korintierne 13:5-7
Ransak eder selv om I er i troen; prøv eder selv! Eller kjenner I ikke eder selv at Kristus Jesus er i eder? det måtte da være at I ikke holder prøve. …

2 Timoteus 3:8
Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.

Titus 1:16
De sier at de kjenner Gud; men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er vederstyggelige og ulydige og uduelige til all god gjerning.

not convenient.

Efeserne 5:4
heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.

Filemon 1:8
Derfor, om jeg enn har megen frimodighet i Kristus til å påbyde dig det som tilbørlig er,

Lenker
Romerne 1:28 InterlineærtRomerne 1:28 flerspråkligRomanos 1:28 SpanskRomains 1:28 FranskRoemer 1:28 TyskeRomerne 1:28 ChineseRomans 1:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
27og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vvederlag for sin forvillelse som rett var. 28Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: 29fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; …
Kryssreferanser
1 Mosebok 6:5
Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag.

2 Samuel 22:27
mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang*.

Salmenes 69:27
La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet!

Esekiel 20:25
Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunde leve ved.

Romerne 1:24
Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,

Efeserne 5:4
heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.

2 Tessalonikerne 2:11
Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,

Romerne 1:27
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden