Johannes 16
Norsk (1930)
1Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt. 2De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 3Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig. 4Men dette har jeg talt til eder, forat I, når timen kommer, da skal minnes at jeg sa eder det; men dette sa jeg eder ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos eder.

5Men nu går jeg bort til ham som har sendt mig, og ingen av eder spør mig: Hvor går du hen? 6Men fordi jeg har talt dette til eder, har sorg fylt eders hjerte. 7Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 8Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9om synd, fordi de ikke tror på mig; 10om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 11om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

12Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder. 15Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.

16Om en liten stund ser I mig ikke lenger, og atter om en liten stund skal I se mig.

17Nogen av hans disipler sa da til hverandre: Hvad er dette han sier til oss: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig; og: Jeg går til Faderen? 18De sa da: Hvad er dette han sier: Om en liten stund? Vi forstår ikke hvad han mener. 19Jesus visste at de vilde spørre ham, og han sa til dem: Grunder I på dette med hverandre at jeg sa: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig? 20Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal gråte og jamre eder, men verden skal glede sig; I skal ha sorg, men eders sorg skal bli til glede. 21Når kvinnen føder, har hun sorg, fordi hennes tid er kommet; men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden. 22Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder.

23Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. 24Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!

25Dette har jeg talt til eder i lignelser; det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til eder i lignelser, men fritt ut forkynne eder om Faderen. 26På den dag skal I bede i mitt navn, og jeg sier eder ikke at jeg skal bede Faderen for eder; 27for Faderen selv elsker eder, fordi I har elsket mig og trodd at jeg er utgått fra Gud. 28Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

29Hans disipler sa: Se, nu taler du fritt ut og sier ingen lignelse; 30nu vet vi at du vet alt og ikke trenger til at nogen spør dig; derfor tror vi at du er utgått fra Gud. 31Jesus svarte dem: Nu tror I; 32se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig. 33Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 15
Top of Page
Top of Page