Johannes 16
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1»Dette har jeg talt til eder, for at I ikke skulle forarges.1Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt. 1»Detta har jag talat till eder, för att I icke skolen komma på fall.
2De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slaar eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse.2De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 2Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.
3Og dette skulle de gøre, fordi de hverken kende Faderen eller mig.3Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig. 3Och så skola de göra, därför att de icke hava lärt känna Fadern, ej heller mig.
4Men dette har jeg talt til eder, for at I, naar Timen kommer, skulle komme i Hu, at jeg har sagt eder det; men dette sagde jeg eder ikke fra Begyndelsen, fordi jeg var hos eder.4Men dette har jeg talt til eder, forat I, når timen kommer, da skal minnes at jeg sa eder det; men dette sa jeg eder ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos eder. 4Men detta har jag talat till eder, för att I, när den tiden är inne, skolen komma ihåg att jag har sagt eder det. Jag sade eder det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos eder.
DANNORSVE
5Men nu gaar jeg hen til ham, som sendte mig, og ingen af eder spørger mig: Hvor gaar du hen?5Men nu går jeg bort til ham som har sendt mig, og ingen av eder spør mig: Hvor går du hen? 5Och nu går jag bort till honom som har sänt mig; och ingen av eder frågar mig vart jag går.
6Men fordi jeg har talt dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt eders Hjerte.6Men fordi jeg har talt dette til eder, har sorg fylt eders hjerte. 6Men edra hjärtan äro uppfyllda av bedrövelse, därför att jag har sagt eder detta.
7Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men gaar jeg bort, saa vil jeg sende ham til eder.7Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 7Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.
8Og naar han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.8Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 8Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:
DANNORSVE
9Om Synd, fordi de ikke tro paa mig;9om synd, fordi de ikke tror på mig; 9i fråga om synd, ty de tro icke på mig;
10men om Retfærdighed, fordi jeg gaar til min Fader, og I se mig ikke længer;10om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 10i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer;
11men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er dømt.11om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 11i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.
12Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu.12Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 12Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.
13Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.13men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 13Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.
DANNORSVE
14Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder.14Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder. 14Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.
15Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.15Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder. 15Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder.
16Om en liden Stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden Stund skulle I se mig.«16Om en liten stund ser I mig ikke lenger, og atter om en liten stund skal I se mig. 16En liten tid, och I sen mig icke mer; och åter en liten tid, och I fån se mig.»
DANNORSVE
17Da sagde nogle af hans Disciple til hverandre: »Hvad er dette, som han siger os: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig, og: Jeg gaar hen til Faderen?«17Nogen av hans disipler sa da til hverandre: Hvad er dette han sier til oss: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig; og: Jeg går til Faderen? 17Då sade några av hans lärjungar till varandra: »Vad är detta som han säger till oss: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig', så ock: 'Jag går till Fadern'?»
18De sagde altsaa: »Hvad er dette, han siger: Om en liden Stund? Vi forstaa ikke, hvad han taler.«18De sa da: Hvad er dette han sier: Om en liten stund? Vi forstår ikke hvad han mener. 18De sade alltså: »Vad är detta som han säger: 'En liten tid'? Vi förstå icke vad han talar.»
19Jesus vidste, at de vilde spørge ham, og han sagde til dem: »I spørge hverandre om dette, at jeg sagde: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig.19Jesus visste at de vilde spørre ham, og han sa til dem: Grunder I på dette med hverandre at jeg sa: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig? 19Då märkte Jesus att de ville fråga honom, och han sade till dem: »I talen med varandra om detta som jag sade: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig.'
20Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.20Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal gråte og jamre eder, men verden skal glede sig; I skal ha sorg, men eders sorg skal bli til glede. 20Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.
DANNORSVE
21Naar Kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men naar hun har født Barnet, kommer hun ikke mere sin Trængsel i Hu af Glæde over, at et Menneske er født til Verden.21Når kvinnen føder, har hun sorg, fordi hennes tid er kommet; men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden. 21När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen.
22Ogsaa I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se eder igen, og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder.22Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder. 22Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.
DANNORSVE
23Og paa den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn.23Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. 23Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.
24Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle faa, for at eders Glæde maa blive fuldkommen.24Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen! 24Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
25Dette har jeg talt til eder i Lignelser; der kommer en Time, da jeg ikke mere skal tale til eder i Lignelser, men frit ud forkynde eder om Faderen.25Dette har jeg talt til eder i lignelser; det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til eder i lignelser, men fritt ut forkynne eder om Faderen. 25Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.
26Paa den Dag skulle I bede i mit Navn, og jeg siger ikke til eder, at jeg vil bede Faderen for eder;26På den dag skal I bede i mitt navn, og jeg sier eder ikke at jeg skal bede Faderen for eder; 26På den dagen skolen I bedja i mitt namn. Och jag säger eder icke att jag skall bedja Fadern för eder,
DANNORSVE
27thi Faderen selv elsker eder, fordi I have elsket mig og troet, at jeg er udgaaet fra Gud.27for Faderen selv elsker eder, fordi I har elsket mig og trodd at jeg er utgått fra Gud. 27ty Fadern själv älskar eder, eftersom I haven älskat mig och haven trott att jag är utgången från Gud.
28Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader Verden igen og gaar til Faderen.«28Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen. 28Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»
29Hans Disciple sige til ham: »Se, nu taler du frit ud og siger ingen Lignelse.29Hans disipler sa: Se, nu taler du fritt ut og sier ingen lignelse; 29Då sade hans lärjungar: »Se, nu talar du öppet och brukar inga förtäckta ord.
30Nu vide vi, at du ved alle Ting og ikke har nødig, at nogen spørger dig; desaarsag tro vi, at du er udgaaet fra Gud.«30nu vet vi at du vet alt og ikke trenger til at nogen spør dig; derfor tror vi at du er utgått fra Gud. 30Nu veta vi att du vet allt, och att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; därför tro vi att du är utgången från Gud.»
31Jesus svarede dem: »Nu tro I!31Jesus svarte dem: Nu tror I; 31Jesus svarade dem: »Nu tron I?
DANNORSVE
32Se, den Time kommer, og den er kommen, da I skulle adspredes hver til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke alene, thi Faderen er med mig.32se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig. 32Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig.
33Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«33Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden. 33Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 15
Top of Page
Top of Page