5 Mosebok 5:29
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Måtte de bare alle dager ha det samme hjertelag til å frykte mig og ta vare på alle mine bud, så det kan gå dem og deres barn vel til evig tid!

Dansk (1917 / 1931)
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.

Svenska (1917)
Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle alla mina bud alltid! Det skulle ju då gå dem och deras barn väl evinnerligen.

King James Bible
O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!

English Revised Version
Oh that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!
Bibelen Kunnskap Treasury

O that there

5 Mosebok 32:29,30
Dersom de var vise, vilde de forstå dette, skjønne hvad ende det vil ta med dem. …

Salmenes 81:13-15
O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier! …

Esaias 48:18
Gid du vilde akte på mine bud! Da skulde din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger;

Jeremias 44:4
Og jeg sendte alle mine tjenere, profetene, til eder tidlig og sent og sa: Gjør ikke denne vederstyggelige ting som jeg hater!

Esekiel 33:31,32
Så kommer de til dig i store skarer, og de setter sig foran dig som mitt folk og hører dine ord, men de gjør ikke efter dem; for det som er efter deres smak, det gjør de, og til vinning står deres hu. …

Matteus 23:37
Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene, og stener dem som er sendt til dig! hvor ofte jeg vilde samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og I vilde ikke.

Lukas 19:42
Visste også du, om enn først på denne din dag, hvad som tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øine.

2 Korintierne 5:20
Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

Hebreerne 12:25
Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen!

keep all

5 Mosebok 11:1
Så skal du da elske Herren din Gud og ta vare på det han vil ha varetatt, hans lover og hans forskrifter og hans bud, alle dager.

Salmenes 106:3
Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.

Salmenes 119:1-5
Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov. …

Lukas 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.

Johannes 15:14
I er mine venner dersom I gjør det jeg byder eder.

Apenbaring 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.

that it might

5 Mosebok 5:16
Hedre din far og din mor, således som Herren din Gud har befalt dig, så dine dager må bli mange, og det må gå dig vel i det land Herren din Gud gir dig.

5 Mosebok 4:40
Og du skal ta vare på hans lover og hans bud, som jeg gir dig idag, forat det kan gå dig vel og dine barn efter dig, og forat du kan leve mange dager i det land Herren din Gud gir dig til evig eie.

5 Mosebok 6:3,18
Så hør, Israel, og akt vel på å holde dem, så det må gå dig vel, og I må økes og bli tallrike, således som Herren, dine fedres Gud, har tilsagt dig - i et land som flyter med melk og honning. …

5 Mosebok 12:25,28
Et det ikke, så skal det gå dig vel og dine barn efter dig, når du gjør det som er rett i Herrens øine. …

5 Mosebok 19:13
Du skal ikke spare ham, men du skal rense Israel for uskyldig blod, forat det må gå dig vel.

5 Mosebok 22:7
du skal la moren flyve, men ungene kan du ta; da skal det gå dig vel, og du skal leve lenge.

Ruts 3:1
Og No'omi, hennes svigermor, sa til henne: Min datter! Jeg vil prøve å la dig få et hjem, så du kan ha det godt.

Salmenes 19:11
Også din tjener blir påminnet ved dem; den som holder dem, har stor lønn.

Esaias 3:10
Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger.

Jeremias 22:14,15
som sier: Jeg vil bygge mig et rummelig hus og luftige saler, og som hugger ut vinduer på det og paneler det med sedertre og maler det med rødt. …

Efeserne 6:3
forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet.

Jakobs 1:25
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Lenker
5 Mosebok 5:29 Interlineært5 Mosebok 5:29 flerspråkligDeuteronomio 5:29 SpanskDeutéronome 5:29 Fransk5 Mose 5:29 Tyske5 Mosebok 5:29 ChineseDeuteronomy 5:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 5
28Og Herren hørte eders ord da I talte til mig, og Herren sa til mig: Jeg har hørt de ord som dette folk har talt til dig; de har talt vel i alt de har sagt. 29Måtte de bare alle dager ha det samme hjertelag til å frykte mig og ta vare på alle mine bud, så det kan gå dem og deres barn vel til evig tid! 30Gå og si til dem: Vend tilbake til eders telter! …
Kryssreferanser
5 Mosebok 4:40
Og du skal ta vare på hans lover og hans bud, som jeg gir dig idag, forat det kan gå dig vel og dine barn efter dig, og forat du kan leve mange dager i det land Herren din Gud gir dig til evig eie.

5 Mosebok 5:16
Hedre din far og din mor, således som Herren din Gud har befalt dig, så dine dager må bli mange, og det må gå dig vel i det land Herren din Gud gir dig.

5 Mosebok 5:30
Gå og si til dem: Vend tilbake til eders telter!

5 Mosebok 5:33
På hele den vei Herren eders Gud har befalt eder, skal I vandre, så I må leve, og det må gå eder vel, og eders dager bli mange i det land I skal ta i eie.

5 Mosebok 11:1
Så skal du da elske Herren din Gud og ta vare på det han vil ha varetatt, hans lover og hans forskrifter og hans bud, alle dager.

5 Mosebok 32:29
Dersom de var vise, vilde de forstå dette, skjønne hvad ende det vil ta med dem.

Salmenes 78:7
og sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud

Salmenes 81:13
O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!

Esaias 48:18
Gid du vilde akte på mine bud! Da skulde din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger;

Jeremias 42:6
Enten det er godt eller ondt, vil vi lyde Herrens, vår Guds røst, som vi sender dig til, forat det må gå oss vel, når vi lyder Herrens, vår Guds røst.

5 Mosebok 5:28
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden