Jakobs 1:25
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Dansk (1917 / 1931)
Men den, som skuer ind i Frihedens fuldkomne Lov og holder ved dermed, saa han ikke bliver en glemsom Tilhører, men en Gerningens Gører, han skal være salig i sin Gerning.

Svenska (1917)
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

King James Bible
But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.

English Revised Version
But he that looketh into the perfect law, the law of liberty, and so continueth, being not a hearer that forgetteth, but a doer that worketh, this man shall be blessed in his doing.
Bibelen Kunnskap Treasury

looketh.

Salomos Ordsprog 14:15
Den enfoldige tror hvert ord, men den kloke akter på sine skritt.

Esaias 8:20
Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

2 Korintierne 13:5
Ransak eder selv om I er i troen; prøv eder selv! Eller kjenner I ikke eder selv at Kristus Jesus er i eder? det måtte da være at I ikke holder prøve.

Hebreerne 12:15
Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den,

the perfect.

Jakobs 2:12
Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Salmenes 19:7-10
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis; …

Salmenes 119:32,45,96-105
Dine buds vei vil jeg løpe; for du frir mitt hjerte fra angst. …

Romerne 7:12,22,23
Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. …

liberty.

Johannes 8:32,36
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. …

Romerne 8:15
I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!

2 Korintierne 3:17,18
Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. …

Galaterne 5:1
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

1 Peters 2:16
som frie, og ikke som de som har friheten til ondskaps skjul, men som Guds tjenere.

and.

1 Samuels 12:14
Dersom I nu frykter Herren og tjener ham og lyder ham og ikke er gjenstridige mot Herrens ord, men følger Herren eders Gud, både I og kongen som råder over eder [så skal Herren være med eder].

Johannes 8:31
Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler,

Johannes 15:9,10
Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet! …

Apostlenes-gjerninge 2:42
Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Apostlenes-gjerninge 13:43
Og da synagoge-tjenesten var til ende, fulgte mange av jødene og av de gudsdyrkere som hadde tatt ved jødenes tro, med Paulus og Barnabas; disse talte da med dem og formante dem til å holde fast ved Guds nåde.

Apostlenes-gjerninge 26:22
Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:

Romerne 2:7,8
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, …

Romerne 11:22
Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

1 Timoteus 2:15
men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

1 Timoteus 4:16
Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig.

1 Johannes 2:24
La det bli i eder som I hørte fra begynnelsen! Dersom det I hørte fra begynnelsen, blir i eder, skal og I bli i Sønnen og i Faderen.

a forgetful.

Jakobs 1:23,24
For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil: …

this.

Salmenes 19:11
Også din tjener blir påminnet ved dem; den som holder dem, har stor lønn.

Salmenes 106:3
Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.

Salmenes 119:2,3
Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte …

Lukas 6:47
Hver den som kommer til mig og hører mine ord og gjør efter dem - hvem han er lik, vil jeg vise eder.

*etc:

Lukas 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.

Johannes 13:17
Vet I dette, da er I salige, så sant I gjør det.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Apenbaring 14:13
Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren herefter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem.

Apenbaring 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.

deed.

Lenker
Jakobs 1:25 InterlineærtJakobs 1:25 flerspråkligSantiago 1:25 SpanskJacques 1:25 FranskJakobus 1:25 TyskeJakobs 1:25 ChineseJames 1:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakobs 1
24han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. 25Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. 26Dersom en mener at han er en gudsdyrker, og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. …
Kryssreferanser
Johannes 8:32
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Johannes 13:17
Vet I dette, da er I salige, så sant I gjør det.

Romerne 2:13
for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort.

Romerne 8:2
for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

Galaterne 2:4
og det for de falske brødres skyld som hadde sneket sig inn og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunde gjøre oss til træler.

Galaterne 6:2
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

Jakobs 1:24
han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut.

Jakobs 2:12
Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

1 Peters 2:16
som frie, og ikke som de som har friheten til ondskaps skjul, men som Guds tjenere.

Jakobs 1:24
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden