Apenbaring 14:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren herefter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem.

Dansk (1917 / 1931)
Og jeg hørte en Røst fra Himmelen, som sagde: Skriv: Salige ere de døde, som dø i Herren herefter. Ja, siger Aanden, de skulle hvile fra deres Møje, thi deres Gerninger følge med dem.

Svenska (1917)
Och jag hörde en röst från himmelen säga: »Skriv: Saliga äro de döda som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem.»

King James Bible
And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

English Revised Version
And I heard a voice from heaven saying, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow with them.
Bibelen Kunnskap Treasury

a voice.

Apenbaring 11:15,19
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. …

Apenbaring 16:17
Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høi røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd!

Matteus 3:17
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Write.

Apenbaring 1:11
Det du ser, skriv det i en bok og send det til de syv menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Apenbaring 2:1
Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høire hånd, han som går midt imellem de syv gull-lysestaker:

Apenbaring 10:4
Og da de syv tordener hadde talt, vilde jeg til å skrive; og jeg hørte en røst fra himmelen si: Sett segl for det som de syv tordener talte, og skriv det ikke!

Apenbaring 19:9
Og han sier til mig: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sier til mig: Dette er Guds sanne ord.

Apenbaring 21:5
Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.

Blessed.

Apenbaring 20:6
Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Predikerens 4:1,2
Fremdeles så jeg alle de voldsgjerninger som skjer under solen; jeg så de undertryktes gråt - det var ingen som trøstet dem; jeg så voldsmennene bruke makt mot dem, og det var ingen som trøstet dem. …

Esaias 57:1,2
Den rettferdige omkommer, og det er ikke nogen som legger sig det på hjerte, og fromme menn rykkes bort, uten at nogen akter på at den rettferdige rykkes bort før ulykken kommer. …

2 Korintierne 5:8
vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og være hjemme hos Herren.

Filippenserne 1:21-23
For mig er livet Kristus og døden en vinning; …

die.

Romerne 14:8
for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.

1 Korintierne 15:18
da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus.

1 Tessalonikerne 4:14,16
For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. …

1 Tessalonikerne 5:10
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

from henceforth: Yea saith the Spirit.

Apenbaring 6:11
Og det blev gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det blev sagt til dem at de ennu skulde slå sig til ro en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som herefter skulde slåes ihjel likesom de selv, blev fullt.

Apenbaring 7:14-17
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. …

Jobs 3:17-19
Der har de ugudelige holdt op å rase, og der hviler de trette. …

Esaias 35:10
Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.

Esaias 57:2
Han går inn til fred; de hviler på sine leier alle de som går sin vei rett frem.

Lukas 16:25
Men Abraham sa: Sønn! kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid, og Lasarus likeså det onde! men nu trøstes han her, og du pines.

2 Tessalonikerne 1:6,7
så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag, …

Hebreerne 4:9-11
Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. …

and their.

Salmenes 19:11
Også din tjener blir påminnet ved dem; den som holder dem, har stor lønn.

Salmenes 85:13
Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.

Matteus 25:35-40
For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig; …

Lukas 16:9
Og jeg sier eder: Gjør eder venner ved den urettferdige mammon, forat de, når den svikter, må ta imot eder i de evige boliger!

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Galaterne 6:7,8
Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. …

Filippenserne 2:17
Men om jeg og blir ofret mens jeg gjør altertjeneste og bærer eders tro frem som offer, så gleder jeg mig, og gleder mig sammen med eder alle;

2 Timoteus 4:7,8
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. …

Hebreerne 6:10,11
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige. …

Lenker
Apenbaring 14:13 InterlineærtApenbaring 14:13 flerspråkligApocalipsis 14:13 SpanskApocalypse 14:13 FranskOffenbarung 14:13 TyskeApenbaring 14:13 ChineseRevelation 14:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apenbaring 14
12Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 13Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren herefter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem.
Kryssreferanser
Daniel 12:13
Men gå du din ende i møte! Du skal hvile og stå op til din lodd ved dagenes ende.

Romerne 14:8
for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.

1 Korintierne 15:18
da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus.

1 Korintierne 15:20
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

1 Tessalonikerne 4:16
for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;

1 Timoteus 5:24
Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter.

1 Timoteus 5:25
Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules.

Hebreerne 4:9
Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk.

Hebreerne 4:10
For den som er kommet inn til hans hvile, han har og fått hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.

Apenbaring 2:7
Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds Paradis!

Apenbaring 6:11
Og det blev gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det blev sagt til dem at de ennu skulde slå sig til ro en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som herefter skulde slåes ihjel likesom de selv, blev fullt.

Apenbaring 20:6
Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Apenbaring 22:17
Og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!

Apenbaring 14:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden