5 Mosebok 33:29
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

Dansk (1917 / 1931)
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Svenska (1917)
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

King James Bible
Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.

English Revised Version
Happy art thou, O Israel: Who is like unto thee, a people saved by the LORD, The shield of thy help, And that is the sword of thy excellency! And thine enemies shall submit themselves unto thee; And thou shalt tread upon their high places.
Bibelen Kunnskap Treasury

Happy

5 Mosebok 4:7,8
For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er det så nær som Herren vår Gud er oss, så titt vi kaller på ham? …

4 Mosebok 23:20-24
Se, å velsigne blev mig gitt; han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. …

4 Mosebok 24:5
Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel!

2 Samuel 7:23
Og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk - som Israel - et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulde være hans eget folk, for å gjøre sig et navn og for å gjøre dette store for eder og forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld som du fridde ut fra Egypten, fra hedningefolk og deres guder?

Salmenes 33:12
Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.

Salmenes 144:15
Salig er det folk som det går således; salig er det folk hvis Gud Herren er.

saved

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 45:17
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam.

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

the shield

1 Mosebok 15:1
Nogen tid derefter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal være meget stor.

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Salmenes 115:9-11
Israel, sett din lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold. …

the sword

Dommernes 7:20
Og alle de tre flokker støtte i basunene og slo i stykker krukkene; med venstre hånd grep de faklene og med høire hånd basunene og støtte i dem og ropte: Sverd for Herren og for Gideon!

Salmenes 7:12
Dersom han* ikke vender om, så hvesser han** sitt sverd, spenner sin bue og gjør den ferdig

Salmenes 45:3
Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!

Esaias 27:1
På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den lettfarende drage*, og Leviatan, den buktede drage, og han skal drepe uhyret som er i havet**.

Esaias 34:5,6
For mitt sverd er blitt drukkent* i himmelen; se, det skal fare ned over Edom til dom, over det folk jeg har slått med bann.…

Jeremias 12:12
Ødeleggere kommer over alle bare hauger i ørkenen, for Herren har et sverd som fortærer fra den ene ende av landet til den andre; det er ikke redning for noget kjød.

Jeremias 47:6
Ve! Du Herrens sverd, hvor lenge vil du være urolig? Far i din skjede, hvil dig og vær stille!

Apenbaring 1:16
Og i sin høire hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

Apenbaring 19:21
Og de andre blev drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av hans munn; og alle fuglene blev mettet av deres kjøtt.

found liars.

2 Samuel 22:45
Fremmede kryper for mig; bare de hører om mig, blir de mig lydige.

Salmenes 18:44
Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.

Salmenes 18:44
Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.

Salmenes 66:3
Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig.

Salmenes 81:15
De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig.

thou shalt

5 Mosebok 32:13
Han lot ham fare frem over jordens høider, og han åt markens grøde, og han lot ham suge honning av klippen og olje av hårdeste sten,

Josvas 10:24,25
Og da de hadde ført disse konger ut til Josva, kalte Josva alle Israels menn til sig og sa til førerne for de stridsmenn som hadde draget med ham: Kom hit og sett foten på nakken av disse konger! Og de trådte frem og satte foten på deres nakke. …

Habakuk 3:19
Herren, Israels Gud, er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes og lar mig skride frem over mine høider. Til sangmesteren, med min strengelek.

Lenker
5 Mosebok 33:29 Interlineært5 Mosebok 33:29 flerspråkligDeuteronomio 33:29 SpanskDeutéronome 33:29 Fransk5 Mose 33:29 Tyske5 Mosebok 33:29 ChineseDeuteronomy 33:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 33
28Og Israel bor trygt for sig selv, Jakobs øie er vendt mot et land med korn og most, ja, hans himmel drypper av dugg. 29Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.
Kryssreferanser
1 Mosebok 15:1
Nogen tid derefter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal være meget stor.

4 Mosebok 33:52
da skal I drive alle landets innbyggere bort foran eder og tilintetgjøre alle deres stener med innhugne billeder, og I skal tilintetgjøre alle deres støpte billeder og ødelegge alle deres offerhauger.

5 Mosebok 4:32
For spør bare om de fremfarne dager, som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den andre om det er hendt eller hørt noget som er så stort som dette,

5 Mosebok 4:34
eller om Gud har prøvd på å komme og ta sig et folk midt ut av et annet folk ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved krig og med sterk hånd og utrakt arm og store, forferdelige gjerninger, således som du med egne øine har sett Herren eders Gud gjorde med eder i Egypten.

2 Samuel 7:23
Og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk - som Israel - et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulde være hans eget folk, for å gjøre sig et navn og for å gjøre dette store for eder og forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld som du fridde ut fra Egypten, fra hedningefolk og deres guder?

2 Samuel 22:3
min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.

2 Krønikebok 31:8
Og da Esekias og høvdingene kom og så haugene, priste de Herren og hans folk Israel.

Salmenes 1:1
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

Salmenes 32:1
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

Salmenes 32:2
Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

Salmenes 33:20
Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

Salmenes 66:3
Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig.

Salmenes 68:34
Gi Gud makt! Over Israel er hans høihet, og hans makt i skyene.

Salmenes 115:9
Israel, sett din lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

Esaias 58:14
da skal du glede dig i Herren, og jeg vil la dig fare frem over landets høider og la dig nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.

Hoseas 13:9
Det er blitt til din ødeleggelse, Israel, at du har satt dig op imot mig, jeg som er din hjelp.

Amos 8:7
Herren har svoret ved Jakobs stolthet: Jeg skal aldri glemme alt det de har gjort.

Habakuk 3:19
Herren, Israels Gud, er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes og lar mig skride frem over mine høider. Til sangmesteren, med min strengelek.

5 Mosebok 33:28
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden