Predikerens 1:1
Ord av predikeren, sønn av David, konge i Jerusalem.
Bibelen Kunnskap Treasury

the preacher

Predikerens 1:12
Jeg, predikeren, var konge over Israel i Jerusalem,

Predikerens 7:27
Se, dette fant jeg ut, sier predikeren, idet jeg la det ene til det andre for å finne hovedsummen.

Predikerens 12:8-10
Bare idelig tomhet, sier predikeren; alt er tomhet. …

Nehemias 6:7
du har også satt profeter til å utrope om dig i Jerusalem at du er konge i Juda. Nu vil dette rykte komme kongen for øre; så kom nu og la oss rådslå sammen!

Salmenes 40:9
Jeg har budskap om rettferdighet i en stor forsamling; se, jeg lukket ikke mine leber; Herre, du vet det.

Esaias 61:1
Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,

Jonas 3:2
Stå op, gå til Ninive, den store stad, og rop ut i den de ord som jeg vil tale til dig!

2 Peters 2:5
og ikke sparte den gamle verden, men opholdt rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av ugudelige,

king

Predikerens 1:12
Jeg, predikeren, var konge over Israel i Jerusalem,

1 Kongebok 11:42,43
Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var firti år. …

2 Krønikebok 9:30
Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel i firti år.

2 Krønikebok 10:17-19
Bare over de Israels barn som bodde i Judas byer, blev Rehabeam konge. …

Lenker
Predikerens 1:1 InterlineærtPredikerens 1:1 flerspråkligEclesiastés 1:1 SpanskEcclésiaste 1:1 FranskPrediger 1:1 TyskePredikerens 1:1 ChineseEcclesiastes 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salomos Ordsprog 31:31
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden