Matteus 5:32
Men jeg sier eder at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.
Bibelen Kunnskap Treasury

I say.

Matteus 5:28
Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte.

Lukas 9:30,35
Og se, to menn talte med ham, og det var Moses og Elias; …

whosoever.

Matteus 19:8,9
Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. …

Malakias 2:14-16
Og I sier: Hvorfor? Fordi Herren har vært vidne mellem dig og din ungdoms hustru, som du har vært troløs mot, enda hun er din ektemake og din hustru som du har inngått pakt med. …

Markus 10:5-12
Men Jesus sa til dem: For eders hårde hjertes skyld har han skrevet eder dette bud. …

Lukas 16:18
Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Romerne 7:3
Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

1 Korintierne 7:4,10,11
hustruen råder ikke over sitt eget legeme, men mannen; likeså råder heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. …

Lenker
Matteus 5:32 InterlineærtMatteus 5:32 flerspråkligMateo 5:32 SpanskMatthieu 5:32 FranskMatthaeus 5:32 TyskeMatteus 5:32 ChineseMatthew 5:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:31
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden