Salmenes 118:10
Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.
Bibelen Kunnskap Treasury

all nations

2 Samuel 5:1
Så kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa: Her er vi; vi er av samme kjød og blod som du.

2 Samuel 8:1
Derefter slo David filistrene og ydmyket dem, og David tok hovedstadens tømmer ut av filistrenes hender.

2 Samuel 10:1
Så hendte det at Ammons barns konge døde, og Hanun, hans sønn, blev konge i hans sted.

Sakarias 12:3
Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.

Sakarias 14:1-3
Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra dig, skal skiftes ut i din midte; …

Apenbaring 19:19-21
Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær. …

Apenbaring 20:8,9
Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. …

destroy them.

Lenker
Salmenes 118:10 InterlineærtSalmenes 118:10 flerspråkligSalmos 118:10 SpanskPsaume 118:10 FranskPsalm 118:10 TyskeSalmenes 118:10 ChinesePsalm 118:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 118:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden