Matthæus 5:39
Men jeg siger eder, at I maa ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag paa din højre Kind, da vend ham ogsaa den anden til!
Krydshenvisninger
1.Kongebog 22:24
Da traadte Zidkija, Kena'as Søn, frem og slog Mika paa Kinden og sagde: »Ad hvilken Vej skulde HERRENS Aand have forladt mig for at tale til dig?«

Ordsprogene 20:22
Sig ikke: »Ondt vil jeg gengælde!« Bi paa HERREN, saa hjælper han dig.

Ordsprogene 24:29
sig ikke: »Jeg gør mod ham, som han gjorde mod mig, jeg gengælder hver hans Gerning.«

Matthæus 5:40
Og dersom nogen vil gaa i Rette med dig og tage din Kjortel, lad ham da ogsaa faa Kappen!

Lukas 6:7
Men de skriftkloge og Farisæerne toge Vare paa ham, om han vilde helbrede paa Sabbaten, for at de kunde finde noget at anklage ham for.

Lukas 6:29
Den, som slaar dig paa den ene Kind, byd ham ogsaa den anden til; og den, som tager Kappen fra dig, formen ham heller ikke Kjortelen!

Lukas 6:30
Giv enhver, som beder dig; og af den, som tager, hvad dit er, kræve du det ikke igen!

Johannes 18:23
Jesus svarede ham: »Har jeg talt ilde, da bevis, at det er ondt: men har jeg talt ret, hvorfor slaar du mig da?«

1.Korinther 6:7
Overhovedet er jo allerede det en Fejl hos eder, at I have Retssager med hverandre. Hvorfor lide I ikke hellere Uret? hvorfor lade I eder ikke hellere plyndre?

Links
Matthæus 5:39 InterlinearMatthæus 5:39 FlersprogedeMateo 5:39 SpanskMatthieu 5:39 FranskeMatthaeus 5:39 TyskMatthæus 5:39 KinesiskMatthew 5:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 5:38
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden