2 Mosebok 20
Norsk (1930)
1Da talte Gud alle disse ord og sa:

2Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

3Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

4Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

7Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

8Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

12Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

13Du skal ikke slå ihjel.

14Du skal ikke drive hor.

15Du skal ikke stjele.

16Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

17Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til.

18Og alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk; og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt sig langt borte. 19Og de sa til Moses: Tal du med oss, så vil vi høre; men la ikke Gud tale med oss, forat vi ikke skal dø! 20Men Moses sa til folket: Frykt ikke! Gud er kommet for å prøve eder, og forat frykt for ham skal være over eder, så I ikke synder. 21Så blev folket stående langt borte, og Moses gikk nær til mørket hvor Gud var.

22Og Herren sa til Moses: Så skal du si til Israels barn: I har sett hvorledes jeg talte til eder fra himmelen. 23I skal ikke gjøre eder nogen gud ved siden av mig; guder av sølv eller guder av gull skal I ikke gjøre eder.

24Et alter av jord skal du gjøre mig, og på det skal du ofre dine brennoffer og dine takkoffer, ditt småfe og ditt storfe; på ethvert sted hvor jeg lar mitt navn ihukomme, vil jeg komme til dig og velsigne dig. 25Men dersom du vil gjøre mig et alter av sten, da skal du ikke bygge det av huggen sten; for bruker du ditt huggjern på stenene, da vanhelliger du dem. 26Og du skal ikke gå op til mitt alter på trapper, forat ikke din blusel skal blottes over det.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Exodus 19
Top of Page
Top of Page