1 Mosebok 5
Norsk (1930)
1Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. 2Til mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de blev skapt.

3Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set. 4Og efterat Adam hadde fått Set, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre. 5Og alle Adams levedager blev ni hundre og tretti år; så døde han.

6Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enos. 7Og efterat Set hadde fått Enos, levde han ennu åtte hundre og syv år og fikk sønner og døtre. 8Og alle Sets dager blev ni hundre og tolv år; så døde han.

9Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan. 10Og efterat Enos hadde fått Kenan, levde han ennu åtte hundre og femten år og fikk sønner og døtre. 11Og alle Enos' dager blev ni hundre og fem år; så døde han.

12Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel. 13Og efterat Kenan hadde fått Mahalalel, levde han ennu åtte hundre og firti år og fikk sønner og døtre. 14Og alle Kenans dager blev ni hundre og ti år; så døde han.

15Da Mahalalel var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Jared. 16Og efterat Mahalalel hadde fått Jared, levde han ennu åtte hundre og tretti år og fikk sønner og døtre. 17Og alle Mahalalels dager blev åtte hundre og fem og nitti år; så døde han.

18Da Jared var hundre og to og seksti år gammel, fikk han sønnen Enok. 19Og efterat Jared hadde fått Enok, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre. 20Og alle Jareds dager blev ni hundre og to og seksti år; så døde han.

21Da Enok var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Metusalah. 22Og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre. 23Og alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti år. 24Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.

25Da Metusalah var hundre og syv og åtti år gammel, fikk han sønnen Lamek. 26Og efterat Metusalah hadde fått Lamek, levde han ennu syv hundre og to og åtti år og fikk sønner og døtre. 27Og alle Metusalahs dager blev ni hundre og ni og seksti år; så døde han.

28Da Lamek var hundre og to og åtti år gammel, fikk han en sønn, 29og han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møie på den jord som Herren har forbannet. 30Og efterat Lamek hadde fått Noah, levde han ennu fem hundre og fem og nitti år og fikk sønner og døtre. 31Og alle Lameks dager blev syv hundre og syv og sytti år; så døde han.

32Da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 4
Top of Page
Top of Page