Salmenes 61
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, på strengelek; av David. (2) Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn!

2Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!

3For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn imot fienden.

4La mig bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela.

5For du, Gud, har hørt på mine løfter, du har gitt mig arv med dem som frykter ditt navn.

6Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt efter slekt,

7han skal trone evindelig for Guds åsyn; sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!

8Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag efter dag.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 60
Top of Page
Top of Page