1 Mosebok 5
Svenska (1917)
1Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud. 2Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.

3När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set. 4Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar. 5Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.

6När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos. 7Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar. 8Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.

9När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan. 10Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar. 11Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.

12När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel. 13Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han åtta hundra fyrtio år och födde söner och döttrar. 14Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.

15När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered. 16Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han åtta hundra trettio år och födde söner och döttrar. 17Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.

18När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok. 19Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar. 20Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.

21När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela. 22Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar. 23Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år. 24Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

25När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek. 26Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar. 27Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.

28När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son. 29Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: »Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat.» 30Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar. 31Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.

32När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 4
Top of Page
Top of Page