1 Mosebok 24:33
Og de satte frem mat for ham; men han sa: Jeg vil ikke ete før jeg har båret frem mitt ærend. Og Laban sa: Tal!
Bibelen Kunnskap Treasury

Jobs 23:12
Fra hans lebers bud vek jeg ikke; fremfor min egen lov* aktet jeg på hans munns ord.

Salmenes 132:3-5
Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige op på min sengs leie, …

Salomos Ordsprog 22:29
Ser du en mann som er duelig i sin gjerning - han kan komme til å tjene konger; han kommer ikke til å tjene småfolk.

Predikerens 9:10
Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes hverken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.

Johannes 4:14,31-34
men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. …

Efeserne 6:5-8
I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus, …

1 Timoteus 6:2
Men de som har troende herrer, skal ikke forakte dem, fordi de er brødre, men så meget heller gjøre sin tjeneste, fordi de som nyter godt av deres velgjerning, er troende og elsket. Dette skal du lære og formane til.

Lenker
1 Mosebok 24:33 Interlineært1 Mosebok 24:33 flerspråkligGénesis 24:33 SpanskGenèse 24:33 Fransk1 Mose 24:33 Tyske1 Mosebok 24:33 ChineseGenesis 24:33 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 24:32
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden