Dommernes 15:19
Da lot Gud den hulning som er i Leki, åpne sig, og det rant vann ut av den, og han drakk; og hans livsånd vendte tilbake, og han kviknet til; derfor blev denne kilde kalt En-Hakkore*; den er i Leki den dag idag.
Bibelen Kunnskap Treasury

the jaw.

Esaias 44:3
For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer,

his spirit.

1 Mosebok 45:27
Så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt til dem, og han så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i; da oplivedes Jakobs deres fars ånd.

1 Samuels 30:12
og dessuten et stykke fikenkake og to rosinkaker, og da han hadde ett, vendte hans livsånd tilbake; for han hadde ikke smakt mat og ikke drukket vann i tre dager og tre netter.

Esaias 40:26
Løft eders øine mot det høie og se: Hvem har skapt disse ting? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, som kaller dem alle ved navn; på grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én.

En-hakkore.

Esaias 41:17,18
De elendige og fattige søker efter vann, men det er ikke noget; deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem; jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem. …

1 Mosebok 16:13
Og hun gav Herren, som hadde talt med henne, navnet Du er Gud, den som ser. For hun sa: Har jeg virkelig fått se ham som ser mig?

,

1 Mosebok 22:14
Og Abraham kalte dette sted: Herren ser. Derfor sier folk den dag idag: På Herrens berg skal han la sig se.

1 Mosebok 28:19
Og han kalte dette sted Betel*; før hette byen Luz.

1 Mosebok 30:30
For det var lite det du hadde før jeg kom, men nu har det øket til en stor mengde, og Herren har velsignet dig hvor jeg satte min fot. Men når skal jeg nu også få gjøre noget for mitt eget hus?

2 Mosebok 17:15
Så bygget Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner.

Salmenes 34:6
Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

Salmenes 120:1
En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig.

Lenker
Dommernes 15:19 InterlineærtDommernes 15:19 flerspråkligJueces 15:19 SpanskJuges 15:19 FranskRichter 15:19 TyskeDommernes 15:19 ChineseJudges 15:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dommernes 15:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden