Salmenes 55:20
Han* legger hånd på dem som har fred med ham, han vanhelliger sin pakt.
Bibelen Kunnskap Treasury

but

1 Samuels 22:17
Og kongen sa til drabantene som stod omkring ham: Gå frem og drep Herrens prester! For de har og hjulpet David; de visste at han var på flukt, men åpenbarte det ikke for mig. Men kongens tjenere vilde ikke rekke ut sin hånd for å hugge ned Herrens prester.

1 Samuels 24:10
Idag har du jo med egne øine sett at Herren idag hadde gitt dig i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe dig, men jeg hadde medynk med dig og sa: Jeg vil ikke legge hånd på min herre; for Herrens salvede er han.

2 Samuel 18:12
Men mannen sa til Joab: Om jeg så fikk mig tilveid tusen sekel sølv midt op i hånden, vilde jeg ikke rekke ut min hånd mot kongens sønn; for vi hørte alle på at kongen bød dig og Abisai og Ittai og sa: Vær varsom med den unge mann, med Absalom, hvem det så er av eder!

Apostlenes-gjerninge 12:1
På denne tid la kong Herodes hånd på nogen av menigheten og mishandlet dem.

at peace

Salmenes 7:4
dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak,

Salmenes 109:5
Og de la ondt på mig til lønn for godt og hat til lønn for min kjærlighet.

Salmenes 120:6,7
Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. …

broken [heb.

Salmenes 89:28,34,38
Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham. …

2 Samuel 2:4
Da kom Judas menn dit og salvet David til konge over Judas hus. Så kom det nogen og fortalte David at det var mennene i Jabes i Gilead som hadde begravet Saul.

2 Samuel 5:3
Og alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og kong David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn; og de salvet David til konge over Israel.

2 Samuel 14:32,33
Absalom svarte: Jeg sendte jo bud til dig og bad dig komme hit, så jeg kunde sende dig til kongen og si ham fra mig: Hvorfor er jeg kommet hit fra Gesur? Det hadde vært bedre for mig om jeg ennu var der. Og nu vil jeg komme for kongens øine, og er det nogen brøde hos mig, så får han drepe mig. …

2 Samuel 15:10-12
Og Absalom sendte speidere omkring i alle Israels stammer og sa: Når I hører basunen lyde, så skal I si: Absalom er blitt konge i Hebron. …

Predikerens 8:2
Jeg sier: Akt på kongens bud, og det for den eds skyld som du har svoret ved Gud!

Esekiel 17:16-19
Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, på det sted hvor han bor den konge som gjorde ham til konge, men hvis ed han foraktet, og hvis pakt han brøt, hos ham, midt i Babel skal han visselig dø. …

Lenker
Salmenes 55:20 InterlineærtSalmenes 55:20 flerspråkligSalmos 55:20 SpanskPsaume 55:20 FranskPsalm 55:20 TyskeSalmenes 55:20 ChinesePsalm 55:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 55:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden