Salmenes 89:36
Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn.
Bibelen Kunnskap Treasury

seed

Salmenes 89:4,29
Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela. …

2 Samuel 7:16
Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn; din trone skal være grunnfestet til evig tid.

Esaias 53:10
Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulde han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

Esaias 59:21
Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nu av og til evig tid.

Johannes 12:34
Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid; hvorledes kan da du si at Menneskesønnen skal ophøies? Hvem er denne Menneskesønn?

and

Salmenes 72:5,17
De skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt. …

Esaias 9:7
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike; det skal bli støttet og opholdt ved rett og rettferdighet, fra nu av og til evig tid; Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Jeremias 33:20
Så sier Herren: Dersom I kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid,

Lukas 1:33
og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

Lenker
Salmenes 89:36 InterlineærtSalmenes 89:36 flerspråkligSalmos 89:36 SpanskPsaume 89:36 FranskPsalm 89:36 TyskeSalmenes 89:36 ChinesePsalm 89:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 89:35
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden