1.Mosebog 6:5
Men HERREN saa, at Menneskenes, Ondskab tog til paa Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang.
Krydshenvisninger
Matthæus 15:19
Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhaanelser.

Matthæus 24:37
Og ligesom Noas Dage vare, saaledes skal Menneskesønnens Tilkommelse være.

Lukas 17:26
Og som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens Dage:

Romerne 1:28
Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, saaledes gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

1.Peter 3:20
som fordum vare genstridige, dengang Guds Langmodighed ventede i Noas Dage, medens Arken byggedes, i hvilken faa, nemlig otte, Sjæle bleve frelste igennem Vand,

1.Mosebog 8:21
Og da HERREN indaandede den liflige Duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, saaledes som jeg nu har gjort!

Salmerne 14:1
Til Sangmesteren. Af David. Daarerne siger i Hjertet: »Der er ingen Gud!« Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.

Ordsprogene 6:18
et Hjerte, der udtænker onde Raad, Fødder, der haster og iler til ondt,

Links
1.Mosebog 6:5 Interlinear1.Mosebog 6:5 FlersprogedeGénesis 6:5 SpanskGenèse 6:5 Franske1 Mose 6:5 Tysk1.Mosebog 6:5 KinesiskGenesis 6:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Mosebog 6:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden