1.Mosebog 5
Dansk (1917 / 1931)
1Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; 2som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet »Menneske«, da de blev skabt.

3Da Adam havde levet i 130 Aar, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set; 4og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 Aar og avlede Sønner og Døtre; 5saaledes blev hans fulde Levetid 930 Aar, og derpaa døde han.

6Da Set havde levet 105 Aar, avlede han Enosj; 7og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 Aar og avlede Sønner og Døtre; 8saaledes blev Sets fulde Levetid 912 Aar, og derpaa døde han.

9Da Enosj havde levet 90 Aar, avlede han Kenan; 10og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 Aar og avlede Sønner og Døtre; 11saaledes blev Enosj's fulde Levetid 905 Aar, og derpaa døde han.

12Da Kenan havde levet 70 Aar, avlede han Mahalal'el; 13og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 Aar og avlede Sønner og Døtre; 14saaledes blev Kenans fulde Levetid 910 Aar, og derpaa døde han.

15Da Mahalal'el havde levet 65 Aar, avlede han Jered; 16og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 Aar og avlede Sønner og Døtre; 17saaledes blev Mahalal'els fulde Levetid 895 Aar, og derpaa døde han.

18Da Jered havde levet 162 Aar, avlede han Enok; 19og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 Aar og avlede Sønner og Døtre; 20saaledes blev Jereds fulde Levetid 962 Aar, og derpaa døde han.

21Da Enok havde levet 65 Aar, avlede han Metusalem, 22og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 Aar og avlede Sønner og Døtre; 23saaledes blev Enoks fulde Levetid 365 Aar; 24og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.

25Da Metusalem havde levet 187 Aar, avlede han Lemek; 26og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 Aar og avlede Sønner og Døtre; 27saaledes blev Metusalems fulde Levetid 969 Aar, og derpaa døde han.

28Da Lemek havde levet 182 Aar, avlede han en Søn, 29som han gav Navnet Noa, idet, han sagde: »Han skal skaffe os Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som HERREN har forbandet.« 30Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 Aar og avlede Sønner og Døtre; 31saaledes blev Lemeks fulde Levetid 777 Aar, og derpaa døde han.

32Da Noa var 500 Aar gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Genesis 4
Top of Page
Top of Page