1 Korintierne 8
Norsk (1930)
1Men vedkommende avgudsofferne, da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen opblåser, men kjærligheten opbygger; 2om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det; 3men om nogen elsker Gud, han er kjent av ham.

4Hvad nu det vedkommer å ete av avguds-offerne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

7Dog, den kunnskap er ikke hos alle; men somme gjør sig ennu samvittighet for avgudens skyld og eter det derfor som avguds-offer, og deres samvittighet, som er skrøpelig, blir uren. 8Men mat gir oss jo ikke verd for Gud; hverken vinner vi noget om vi eter, eller taper noget om vi ikke eter. 9Men se til at ikke denne eders frihet blir til anstøt for de skrøpelige! 10For dersom nogen ser dig som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke samvittigheten hos ham som er skrøpelig, få dristighet til å ete avgudsofferet? 11da går jo den skrøpelige fortapt for din kunnskaps skyld, den bror for hvem Kristus er død! 12Men når I således synder mot eders brødre og sårer deres skrøpelige samvittighet, da synder I mot Kristus. 13Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for ikke å volde min bror anstøt.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 7
Top of Page
Top of Page