1 Korintierne 8:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hvad nu det vedkommer å ete av avguds-offerne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én.

Dansk (1917 / 1931)
Hvad altsaa Spisningen af Offerkødet angaar, da vide vi, at der er ingen, Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een.

Svenska (1917)
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.

King James Bible
As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.

English Revised Version
Concerning therefore the eating of things sacrificed to idols, we know that no idol is anything in the world, and that there is no God but one.
Bibelen Kunnskap Treasury

we know.

1 Korintierne 10:19,20
Hvad mener jeg altså? at det er noget avguds-offer til? eller at det er nogen avgud til? …

Salmenes 115:4-8
Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. …

Esaias 41:24
Se, I er intet, og eders gjerning ingenting; en vederstyggelighet er den som velger eder.

Esaias 44:8,9
Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt dig høre det og forkynt dig det? I er mine vidner. Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen. …

Jeremias 10:14
Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand, hver gullsmed har skam av det utskårne billede; for hans støpte billeder er løgn, og det er ingen ånd i dem.

Jeremias 51:17,18
Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand; hver gullsmed har skam av sine utskårne billeder, hans støpte billeder er løgn, og det er ingen ånd i dem. …

Habakuk 2:19,20
Ve den som sier til en stokk: Våkn op! - til en målløs sten: Stå op! Skulde den være lærer? Den er jo overtrukket med gull og sølv, og det finnes ikke ånd i den. …

Apostlenes-gjerninge 19:26
og I ser og hører at ikke bare i Efesus, men i næsten hele Asia har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop, idet han sier at de ikke er guder de som arbeides med hendene.

there is.

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

5 Mosebok 3:24
Herre, Herre! Du har begynt å la din tjener se din storhet og din sterke hånd; for hvor er det en gud i himmelen og på jorden som kan gjøre sådanne gjerninger og storverk som du?

5 Mosebok 4:39
Så skal du da idag vite og ta dig det til hjerte at Herren han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen.

5 Mosebok 6:4
Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

5 Mosebok 32:39
Nu ser I at det er mig, og at der er ingen Gud foruten mig. Jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer, og jeg læger, og det er ingen som redder av min hånd.

Esaias 37:16,20
Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, du som troner på kjerubene! Du alene er Gud for alle jordens. riker, du har gjort himmelen og jorden. …

Esaias 44:6,8,24
Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud. …

Esaias 45:5,14
Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten mig er det ingen Gud. Jeg omgjordet dig, enda du ikke kjente mig, …

Jeremias 10:10
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Markus 12:29
Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,

Efeserne 4:6
én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Lenker
1 Korintierne 8:4 Interlineært1 Korintierne 8:4 flerspråklig1 Corintios 8:4 Spansk1 Corinthiens 8:4 Fransk1 Korinther 8:4 Tyske1 Korintierne 8:4 Chinese1 Corinthians 8:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 8
3men om nogen elsker Gud, han er kjent av ham. 4Hvad nu det vedkommer å ete av avguds-offerne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - …
Kryssreferanser
5 Mosebok 4:35
Du har fått se alt dette, forat du skal vite at Herren han er Gud, og ingen uten han alene.

5 Mosebok 4:39
Så skal du da idag vite og ta dig det til hjerte at Herren han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen.

5 Mosebok 6:4
Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Salmenes 86:10
For du er stor og den som gjør undergjerninger; du alene er Gud.

Esaias 41:24
Se, I er intet, og eders gjerning ingenting; en vederstyggelighet er den som velger eder.

Apostlenes-gjerninge 14:15
og ropte: I menn! hvad er det I gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som I, og vi forkynner eder evangeliet at I skal vende eder bort fra disse falske guder til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i dem er,

Apostlenes-gjerninge 15:20
men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod.

Apostlenes-gjerninge 19:26
og I ser og hører at ikke bare i Efesus, men i næsten hele Asia har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop, idet han sier at de ikke er guder de som arbeides med hendene.

1 Korintierne 8:1
Men vedkommende avgudsofferne, da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen opblåser, men kjærligheten opbygger;

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1 Korintierne 8:7
Dog, den kunnskap er ikke hos alle; men somme gjør sig ennu samvittighet for avgudens skyld og eter det derfor som avguds-offer, og deres samvittighet, som er skrøpelig, blir uren.

1 Korintierne 8:10
For dersom nogen ser dig som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke samvittigheten hos ham som er skrøpelig, få dristighet til å ete avgudsofferet?

1 Korintierne 8:11
da går jo den skrøpelige fortapt for din kunnskaps skyld, den bror for hvem Kristus er død!

1 Korintierne 10:19
Hvad mener jeg altså? at det er noget avguds-offer til? eller at det er nogen avgud til?

Galaterne 4:8
Men dengang da I ikke kjente Gud, trælet I under de guder som i virkeligheten ikke er guder;

1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

1 Korintierne 8:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden