5 Mosebok 4:35
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Du har fått se alt dette, forat du skal vite at Herren han er Gud, og ingen uten han alene.

Dansk (1917 / 1931)
Du fik det at se, for at du skulde vide, at HERREN og ingen anden er Gud.

Svenska (1917)
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

King James Bible
Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the LORD he is God; there is none else beside him.

English Revised Version
Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the LORD he is God; there is none else beside him.
Bibelen Kunnskap Treasury

know

1 Samuels 17:45-47
David svarte filisteren: Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot dig i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger - han som du har hånet. …

1 Kongebok 18:36,37
Men ved den tid matofferet blir båret frem, trådte profeten Elias frem og sa: Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det idag bli vitterlig at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette! …

2 Kongebok 19:19
Men frels oss nu. Herre vår Gud, av hans hånd, så alle jordens riker må kjenne at du, Herre, alene er Gud!

Salmenes 58:11
Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.

Salmenes 83:18
Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!

none else

5 Mosebok 32:23
Jeg vil samle ulykker over dem; alle de piler jeg har, vil jeg bruke imot dem.

2 Mosebok 15:11
Herre, hvem er som du blandt gudene? Hvem er som du herliggjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning?

1 Samuels 2:2
Ingen er hellig som Herren; for det er ingen foruten dig, og det er ingen klippe som vår Gud.

Esaias 44:6,8
Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud. …

Esaias 45:5,18,22
Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten mig er det ingen Gud. Jeg omgjordet dig, enda du ikke kjente mig, …

Markus 12:29,32
Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, …

1 Johannes 5:20,21
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv. …

Lenker
5 Mosebok 4:35 Interlineært5 Mosebok 4:35 flerspråkligDeuteronomio 4:35 SpanskDeutéronome 4:35 Fransk5 Mose 4:35 Tyske5 Mosebok 4:35 ChineseDeuteronomy 4:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 4
34eller om Gud har prøvd på å komme og ta sig et folk midt ut av et annet folk ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved krig og med sterk hånd og utrakt arm og store, forferdelige gjerninger, således som du med egne øine har sett Herren eders Gud gjorde med eder i Egypten. 35Du har fått se alt dette, forat du skal vite at Herren han er Gud, og ingen uten han alene. 36Fra himmelen har han latt dig høre sin røst for å lære dig, og på jorden har han latt dig se sin store ild, og hans ord har du hørt midt ut av ilden. …
Kryssreferanser
Markus 12:32
Og den skriftlærde sa til ham: I sannhet, mester! med rette har du sagt at han er én, og at det ikke er nogen annen foruten ham.

1 Korintierne 8:4
Hvad nu det vedkommer å ete av avguds-offerne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én.

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

2 Mosebok 8:10
Han svarte: Imorgen. Da sa Moses: La det bli som du sier, forat du kan kjenne at det ikke er nogen som Herren vår Gud.

2 Mosebok 9:14
For denne gang vil jeg sende alle mine plager over dig selv og over dine tjenere og ditt folk, forat du skal kjenne at ingen er som jeg på hele jorden.

5 Mosebok 4:39
Så skal du da idag vite og ta dig det til hjerte at Herren han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen.

5 Mosebok 6:4
Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

5 Mosebok 7:9
Så vit da at Herren din Gud han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud,

5 Mosebok 32:12
Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed gud var med ham.

5 Mosebok 32:39
Nu ser I at det er mig, og at der er ingen Gud foruten mig. Jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer, og jeg læger, og det er ingen som redder av min hånd.

5 Mosebok 33:26
Det er ingen som Gud, Jesurun! - Han farer frem over himmelen med hjelp for dig, og i sin høihet på skyene.

1 Samuels 2:2
Ingen er hellig som Herren; for det er ingen foruten dig, og det er ingen klippe som vår Gud.

1 Kongebok 8:60
sa alle jordens folk må kjenne at Herren er Gud, han og ingen annen,

Salmenes 100:3
Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

Esaias 43:10
I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud*; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme.

Esaias 44:6
Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.

Esaias 44:8
Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt dig høre det og forkynt dig det? I er mine vidner. Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen.

Esaias 45:5
Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten mig er det ingen Gud. Jeg omgjordet dig, enda du ikke kjente mig,

5 Mosebok 4:34
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden