Esras 2
Norsk (1930)
1Dette var de menn fra landskapet Juda* som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land - de som kongen i Babel Nebukadnesar hadde bortført til Babel, og som nu vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by, 2de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemias, Seraja, Re'elaja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum og Ba'ana. - Dette var tallet på mennene av Israels folk: 3Paros' barn, to tusen et hundre og to og sytti; 4Sefatjas barn, tre hundre og to og sytti; 5Arahs barn, syv hundre og fem og sytti; 6Pahat-Moabs barn av Josvas og Joabs efterkommere, to tusen åtte hundre og tolv; 7Elams barn, tusen to hundre og fire og femti; 8Sattus barn, ni hundre og fem og firti; 9Sakkais barn, syv hundre og seksti; 10Banis barn, seks hundre og to og firti; 11Bebais barn, seks hundre og tre og tyve; 12Asgads barn, tusen to hundre og to og tyve; 13Adonikams barn, seks hundre og seks og seksti; 14Bigvais barn, to tusen og seks og femti; 15Adins barn, fire hundre og fire og femti; 16Aters barn av Esekias' ætt, åtte og nitti; 17Besais barn, tre hundre og tre og tyve; 18Joras barn, hundre og tolv; 19Hasums barn, to hundre og tre og tyve; 20Gibbars barn, fem og nitti; 21Betlehems barn*, hundre og tre og tyve; 22Netofas menn, seks og femti; 23Anatots menn, hundre og åtte og tyve; 24Asmavets barn, to og firti; 25Kirjat-Arims, Kefiras og Be'erots barn, syv hundre og tre og firti; 26Ramas og Gebas barn, seks hundre og en og tyve; 27Mikmas' menn, hundre og to og tyve; 28Betels og Ais menn, to hundre og tre og tyve; 29Nebos barn, to og femti; 30Magbis' barn, hundre og seks og femti; 31den annen Elams* barn, tusen to hundre og fire og femti; 32Harims barn, tre hundre og tyve; 33Lods, Hadids og Onos barn, syv hundre og fem og tyve; 34Jerikos barn, tre hundre og fem og firti; 35Sena'as barn, tre tusen og seks hundre og tretti.

36Av prestene: Jedajas barn av Josvas hus, ni hundre og tre og sytti; 37Immers barn, tusen og to og femti; 38Pashurs barn, tusen to hundre og syv og firti; 39Harims barn, tusen og sytten.

40Av levittene: Josvas og Kadmiels barn av Hodavjas efterkommere, fire og sytti. 41Av sangerne: Asafs barn, hundre og åtte og tyve. 42Av dørvokternes barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas barn, Sobais barn - i alt hundre og ni og tretti.

43Av tempeltjenerne: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn, 44Keros' barn, Siahas barn, Padons barn, 45Lebanas barn, Hagabas barn, Akkubs barn, 46Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn, 47Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn, 48Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn, 49Ussas barn, Paseahs barn, Besais barn, 50Asnas barn, Me'unims barn, Nefisims barn, 51Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 52Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn, 53Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs barn, 54Nesiahs barn, Hatifas barn.

55Av Salomos tjeneres barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn, 56Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels barn, 57Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hasseba'ims barn, Amis barn.

58Alle tempeltjenerne og Salomos tjeneres barn var tilsammen tre hundre og to og nitti.

59Og dette var de som drog hjem fra Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Addan og Immer, men ikke kunde opgi sin familie og sin ætt, eller om de var av Israel: 60Delajas barn, Tobias' barn, Nekodas barn, seks hundre og to og femti,

61og av prestenes barn: Habajas barn, Hakkos' barn, Barsillais barn, han som hadde tatt en av gileaditten Barsillais døtre til hustru og var blitt opkalt efter dem. 62Disse lette efter sine ættelister, men de fantes ingensteds opskrevet; de blev da utelukket fra prestedømmet som uverdige dertil, 63og stattholderen* sa til dem at de ikke skulde ete av det høihellige, før det fremstod en prest med urim og tummim**.

64Hele menigheten var i alt to og firti tusen tre hundre og seksti 65foruten deres tjenere og tjenestepiker, som var syv tusen tre hundre og syv og tretti. De hadde også med sig to hundre sangere og sangerinner. 66De hadde syv hundre og seks og tretti hester, to hundre og fem og firti mulesler, 67fire hundre og fem og tretti kameler og seks tusen syv hundre og tyve asener.

68Nogen av familiehodene gav, da de kom til Herrens hus i Jerusalem, frivillige gaver til Guds hus, så det kunde gjenreises på sitt gamle sted; 69efter sin evne gav de til arbeidskassen: en og seksti tusen dariker* i gull og fem tusen miner i sølv; dessuten hundre prestekjortler.

70Både prestene og levittene og nogen av det menige folk og sangerne og dørvokterne og tempeltjenerne bosatte sig i sine byer, og hele Israel ellers bodde i sine byer.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Ezra 1
Top of Page
Top of Page