1 Mosebok 40
Norsk (1930)
1Nogen tid derefter hendte det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten forså sig mot sin herre, kongen i Egypten. 2Og Farao blev vred på sine to hoffmenn, den øverste munnskjenk og den øverste baker 3og satte dem fast hos høvdingen over livvakten, i fengslet hvor Josef var fange. 4Og høvdingen over livvakten satte Josef til å være hos dem, og han gikk dem til hånde; og de blev sittende en tid i fengslet. 5Engang drømte begge hver sin drøm i samme natt og hver drøm med sin mening - munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten, de som satt fanget i fengslet. 6Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var motfalne. 7Da spurte han Faraos hoffmenn, de som satt fengslet med ham hos hans herre: Hvorfor ser I så sorgfulle ut idag? 8De svarte: Vi har drømt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Å tyde drømmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drømt!

9Da fortalte den øverste munnskjenk Josef sin drøm og sa til ham: Jeg så i drømme et vintre som stod foran mig; 10og på vintreet var det tre grener, og det skjøt knopper, blomstene kom frem, klasene modnedes til druer. 11Og jeg holdt Faraos beger i min hånd, og jeg tok druene og krystet dem ut i Faraos beger, og så rakte jeg Farao begeret. 12Da sa Josef til ham: Dette er tydningen: De tre grener er tre dager. 13Om tre dager skal Farao ophøie dig og sette dig i ditt embede igjen, og du skal rekke Farao begeret, som du gjorde før, da du var hans munnskjenk. 14Men kom mig i hu, når det går dig vel, og vis barmhjertighet mot mig, så du taler om mig for Farao og hjelper mig ut av dette hus! 15For de har stjålet mig fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noget som de kunde sette mig i fengslet for.

16Da den øverste baker så at Josef hadde gitt en så god tydning, sa han til ham: Også jeg hadde en drøm og syntes jeg så at jeg bar tre kurver med hvetebrød på mitt hode. 17Og i den øverste kurv var det allslags bakverk, sånt som Farao pleier å ete, og fuglene åt det av kurven på mitt hode. 18Da svarte Josef og sa: Dette er tydningen: De tre kurver er tre dager. 19Om tre dager skal Farao ophøie dig, hugge hodet av dig og henge dig på et tre, og fuglene skal ete kjøttet av dig.

20Den tredje dag, da det var Faraos fødselsdag, gjorde han et gjestebud for alle sine tjenere; og han ophøiet den øverste munnskjenk og den øverste baker iblandt sine tjenere. 21Han satte den øverste munnskjenk i hans embede igjen, og han rakte Farao begeret, 22og den øverste baker lot han henge, således som Josef hadde tydet drømmene for dem. 23Men den øverste munnskjenk kom ikke Josef i hu - han glemte ham.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 39
Top of Page
Top of Page