Salmenes 149
Norsk (1930)
1Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling!

2Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!

3De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.

4For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.

5De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie.

6Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,

7for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene,

8for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd,

9for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 148
Top of Page
Top of Page