Salmenes 24
Norsk (1930)
1Av David; en salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der.

2For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.

3Hvem skal stige op på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted?

4Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

5Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

6Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

7Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

8Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid.

9Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

10Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 23
Top of Page
Top of Page