Salmenes 8
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, efter Gittit*; en salme av David.

2Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

3Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

4hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

5Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

6Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

7får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

8himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

9Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 7
Top of Page
Top of Page