Salmenes 9
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, efter Mutlabbén*; en salme av David.

2Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,

3fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn.

4For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer.

5Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.

6Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort.

7Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom,

8og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.

9Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

10Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

11Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

12For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik.

13Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,

14forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.

15Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte.

16Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon*. Sela.

17De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.

18For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig.

19Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn!

20La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 8
Top of Page
Top of Page