1 Mosebok 20:3
Men Gud kom til Abimelek i en drøm om natten og sa til ham: Nu skal du dø for den kvinnes skyld som du har tatt; for hun er en annen manns hustru.
Bibelen Kunnskap Treasury

a dream.

1 Mosebok 28:12
Da drømte han og så en stige som var stilt op på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se, Guds engler steg op og steg ned på den.

1 Mosebok 31:24
Men Gud kom til arameeren Laban i en drøm om natten og sa til ham: Vokt dig og si ikke noget til Jakob, hverken godt eller ondt!

1 Mosebok 37:5,9
Engang hadde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre; da hatet de ham enda mere. …

1 Mosebok 40:8
De svarte: Vi har drømt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Å tyde drømmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drømt!

1 Mosebok 41:1
Så hendte det da to år var omme, at Farao drømte han stod ved elven*.

*etc:

Jobs 4:12,13
Og til mig stjal sig et ord; det lød for mitt øre som en hvisken, …

Jobs 33:15
I drøm, i nattlig syn, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie,

Matteus 1:20
Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

Matteus 2:12,13
Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land. …

Matteus 27:19
Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noget med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i drømme idag for hans skyld.

a dead.

1 Mosebok 20:7
Men la nu mannen få sin hustru tilbake! For han er en profet. Og han skal bede for dig, så du får leve. Men dersom du ikke gir henne tilbake, da vit at du visselig skal dø, du og alle dine.

Salmenes 105:14
tillot han ikke noget menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld:

Esekiel 33:14,15
Og når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø, og han vender om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet, …

Jonas 3:4
Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om firti dager skal Ninive bli omstyrtet.

a man's wife.

Lenker
1 Mosebok 20:3 Interlineært1 Mosebok 20:3 flerspråkligGénesis 20:3 SpanskGenèse 20:3 Fransk1 Mose 20:3 Tyske1 Mosebok 20:3 ChineseGenesis 20:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 20:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden