1 Mosebok 41:14
Da sendte Farao bud og lot Josef kalle, og de førte ham skyndsomt ut av fengslet; og han lot sig rake og skiftet klær og trådte frem for Farao.
Bibelen Kunnskap Treasury

sent.

1 Samuels 2:7,8
Herren gjør fattig og gjør rik; han nedtrykker, og han ophøier; …

Salmenes 105:19-22
inntil den tid da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. …

Salmenes 113:7,8
som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet …

and they brought him hastily.

2 Mosebok 10:16
Da skyndte Farao sig og sendte bud efter Moses og Aron og sa: Jeg har syndet mot Herren eders Gud og mot eder.

1 Samuels 2:8
han reiser den ringe av støvet, løfter den fattige av skarnet for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete; for Herren hører jordens støtter til, og på dem har han bygget jorderike.

Salmenes 113:7,8
som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet …

Daniel 2:25
Da førte Arjok Daniel i hast inn til kongen og sa til ham: Jeg har funnet en av de bortførte fra Juda, han vil kunngjøre kongen uttydningen.

he shaved.

2 Samuel 19:24
Mefiboset, Sauls sønn, drog og ned for å møte kongen; han hadde ikke vasket sine føtter og ikke stelt sitt skjegg og ikke tvettet sine klær like fra den dag kongen drog bort, til den dag han kom tilbake med fred.

2 Kongebok 25:29
Han la sin fangedrakt av og åt stadig ved hans bord, så lenge han levde.

Esters 4:1-4
Da Mordekai fikk vite alt som hadde hendt, sønderrev han sine klær og klædde sig i sekk og aske og gikk ut i byen under høie klagerop. …

Esters 5:1
På den tredje dag klædde Ester sig i kongelig skrud og stilte sig i den indre gård til kongens hus, midt for kongens hus, og kongen satt på sin kongetrone i kongens hus, midt imot døren til huset.

Esaias 61:3,10
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. …

Jeremias 52:32,33
Og han talte vennlig med ham og satte hans stol ovenfor stolene til de andre konger som var hos ham i Babel. …

Lenker
1 Mosebok 41:14 Interlineært1 Mosebok 41:14 flerspråkligGénesis 41:14 SpanskGenèse 41:14 Fransk1 Mose 41:14 Tyske1 Mosebok 41:14 ChineseGenesis 41:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 41:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden