Matteus 5:29
Om ditt høire øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede.
Bibelen Kunnskap Treasury

if.

Matteus 18:8,9
Men om din hånd eller din fot frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! det er bedre for dig å gå halt eller vanfør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild. …

Markus 9:43-48
Og om din hånd frister dig, da hugg den av! det er bedre at du går vanfør inn til livet enn at du har dine to hender og kommer i helvede i den uslukkelige ild, …

offend thee.

Matteus 19:12
For der er gildinger som er født slik av mors liv, og der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet sig selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatte det!

Romerne 6:6
da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;

Romerne 8:13
for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

1 Korintierne 9:27
men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Galaterne 5:24
Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

Kolossenserne 3:5
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

1 Peters 4:1-3
Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, …

for.

Matteus 16:26
For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? eller hvad vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Salomos Ordsprog 5:8-14
La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær til døren på hennes hus,…

Markus 8:36
For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden og tar skade på sin sjel?

Lukas 9:24,25
For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. …

Lenker
Matteus 5:29 InterlineærtMatteus 5:29 flerspråkligMateo 5:29 SpanskMatthieu 5:29 FranskMatthaeus 5:29 TyskeMatteus 5:29 ChineseMatthew 5:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:28
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden