Matteus 8:6
Herre! min dreng ligger verkbrudden hjemme og pines forferdelig.
Bibelen Kunnskap Treasury

my.

Jobs 31:13,14
Har jeg krenket min træls og min trælkvinnes rett, når de hadde nogen trette med mig? …

Apostlenes-gjerninge 10:7
Da nu engelen som talte til ham, var faret fra ham, kalte han til sig to av sine tjenere og en from stridsmann av dem som alltid var om ham,

Kolossenserne 3:11
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Kolossenserne 4:1
I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene!

1 Timoteus 6:2
Men de som har troende herrer, skal ikke forakte dem, fordi de er brødre, men så meget heller gjøre sin tjeneste, fordi de som nyter godt av deres velgjerning, er troende og elsket. Dette skal du lære og formane til.

Filemon 1:16
ikke lenger som træl, men mere enn en træl, som en elsket bror, især for mig, men hvor meget mere for dig, både i kjødet og i Herren!

palsy.

Matteus 4:24
og ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle dem som hadde ondt og led av alle slags sykdommer og plager, både besatte og månesyke og verkbrudne, og han helbredet dem.

Matteus 9:2
Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder er dig forlatt.

Markus 2:3
Og de kom til ham med en verkbrudden, som blev båret av fire mann;

*etc:

Apostlenes-gjerninge 8:7
For det var mange som hadde urene ånder, og de fór ut av dem med høie skrik, og mange verkbrudne og vanføre blev helbredet.

Apostlenes-gjerninge 9:33
Der fant han en mann ved navn Æneas, som hadde ligget åtte år til sengs, fordi han var verkbrudden.

Lenker
Matteus 8:6 InterlineærtMatteus 8:6 flerspråkligMateo 8:6 SpanskMatthieu 8:6 FranskMatthaeus 8:6 TyskeMatteus 8:6 ChineseMatthew 8:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 8:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden