Salmenes 103:11
For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.
Bibelen Kunnskap Treasury

as the, etc.

Salmenes 36:5
Herre! til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet inntil skyene.

Salmenes 57:10
For din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene.

Salmenes 89:2
For jeg sier: Miskunnhet bygges op til evig tid, i himmelen grunnfester du din trofasthet.

Jobs 22:12
Er ikke Gud høi som himmelen? Og se de øverste stjerner, hvor høit de står!

Salomos Ordsprog 25:3
Himmelens høide, jordens dybde og kongers hjerter er uransakelige.

Esaias 55:9
som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker.

Efeserne 2:4-7
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

Efeserne 3:18,19
så I, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hvad bredde og lengde og dybde og høide der er, …

his mercy

Salmenes 103:17
Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn,

Lukas 1:50
og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Lenker
Salmenes 103:11 InterlineærtSalmenes 103:11 flerspråkligSalmos 103:11 SpanskPsaume 103:11 FranskPsalm 103:11 TyskeSalmenes 103:11 ChinesePsalm 103:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 103:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden