2.Mosebog 22:22
Enken eller den faderløse maa I aldrig mishandle;
Krydshenvisninger
5.Mosebog 10:18
som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og giver ham Brød og klæder.

5.Mosebog 24:17
Du maa ikke bøje Retten for den fremmede og den faderløse, og du maa ikke tage Enkens Klædning i Pant.

5.Mosebog 24:18
Men kom i Hu, at du var Træl i Ægypten, og at HERREN din Gud udløste dig derfra. Derfor byder jeg dig at handle saaledes.

Job 31:16
Har jeg afslaaet ringes Ønske, ladet Enkens Øjne vansmægte,

Ordsprogene 23:10
Flyt ej ældgamle Skel, kom ikke paa faderløses Mark;

Ordsprogene 23:11
thi deres Løser er stærk, han fører deres Sag imod dig.

Jeremias 7:6
ikke undertrykker den fremmede, den faderløse og Enken, ej heller udgyder uskyldigt Blod paa dette Sted, ej heller til egen Skade holder eder til fremmede Guder,

Jeremias 7:7
saa vil jeg til evige Tider lade eder bo paa dette Sted i det Land, jeg gav eders Fædre.

Ezekiel 22:7
Fader og Moder ringeagtes, den fremmede undertrykkes i dig, den faderløse og Enken lider Uret.

Zakarias 7:10
undertryk ikke Enker og faderløse, fremmede og nødlidende og tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre!

Malakias 3:5
Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene, Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere, Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.

Links
2.Mosebog 22:22 Interlinear2.Mosebog 22:22 FlersprogedeÉxodo 22:22 SpanskExode 22:22 Franske2 Mose 22:22 Tysk2.Mosebog 22:22 KinesiskExodus 22:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Mosebog 22:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden