2 Krønikebok 4
Norsk (1930)
1Så gjorde han et alter av kobber, som var tyve alen langt og tyve alen bredt og ti alen høit. 2Og han gjorde det støpte hav; det var ti alen fra den ene rand til den andre og var aldeles rundt; det var fem alen høit, og en snor på tretti alen nådde rundt om det. 3Nedenfor dets rand var der billeder av okser rundt omkring; de gikk rundt omkring havet, ti på hver alen; det var to rader med okser, og de var støpt i ett med havet. 4Havet stod på tolv okser; tre vendte mot nord, tre vendte mot vest, tre vendte mot syd, og tre vendte mot øst; havet hvilte på dem, og deres bakkropper vendte alle innefter. 5Kummens tykkelse var en håndsbredd, og dens rand var som randen på et beger, lik en liljeblomst; den tok mange bat - tre tusen bat rummet den.

6Så gjorde han ti vaskekar og satte fem på høire side og fem på venstre side; i dem skylte de det som hørte til brennofferet, men havet hadde prestene til å vaske sig i.

7Videre gjorde han ti gull-lysestaker efter den foreskrevne form og satte dem i det Hellige, fem på høire og fem på venstre side. 8Og han gjorde ti bord og satte dem i det Hellige, fem på høire og fem på venstre side, og han gjorde hundre skåler av gull.

9Så bygget han prestenes forgård og den store gård og dører til gården, og dørene klædde han med kobber. 10Havet satte han på høire side av huset, mot sydøst.

11Huram gjorde askebøttene og ildskuffene og skålene til å sprenge blod med. Så var Huram ferdig med det arbeid han gjorde for kong Salomo i Guds hus; det var: 12to søiler og de to skåler og søilehoder på toppen av søilene og de to nettverk til å dekke de to skåler på søilehodene på toppen av søilene, 13og de fire hundre granatepler til de to nettverk - to rader granatepler til hvert nettverk - til å dekke de to skåler på søilehodene ovenpå søilene; 14og han gjorde fotstykkene og karene på fotstykkene, 15havet og de tolv okser under det; 16Og askebøttene og ildskuffene og gaflene og alt det som hørte til, gjorde Huram, mesteren som kong Salomo hadde i sin tjeneste, for ham til Herrens hus; det var av blankt kobber. 17Det var på Jordan-sletten kongen lot dem støpe, i lerjorden mellem Sukkot og Seredata. 18Salomo gjorde alle disse saker i stor mengde; for kobberets vekt blev ikke undersøkt.

19Salomo gjorde også alle de ting som skulde være i Guds hus: gullalteret og bordene som skuebrødene skulde ligge på, 20og lysestakene med sine lamper, som skulde tendes på foreskrevet måte, foran koret - de var av fint gull - 21og blomstene på dem og lampene og lysesaksene av gull - av det reneste gull - 22og knivene og skålene til å sprenge blod med og røkelseskålene og fyrfatene, alt av fint gull; og i inngangene til huset var både de indre dører som førte til det Aller-helligste, og de dører som førte til det Hellige, gjort av gull.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
2 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page