Salmenes 111
Norsk (1930)
1Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de opriktiges råd og i menigheten.

2Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem.

3Høihet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast evindelig.

4Han har sørget for at hans undergjerninger ihukommes; Herren er nådig og barmhjertig.

5Han har gitt dem føde som frykter ham; han kommer sin pakt i hu evindelig.

6Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk idet han har gitt dem hedningers arv.

7Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste;

8de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet.

9Han har sendt sitt folk forløsning, han har fastsatt sin pakt for evig tid; hans navn er hellig og forferdelig.

10Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 110
Top of Page
Top of Page