Salmenes 112
Norsk (1930)
1Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.

2Hans avkom skal være mektig på jorden; de opriktiges slekt skal velsignes.

3Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast evindelig.

4Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig.

5Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen.

6For han skal ikke rokkes evindelig; den rettferdige skal være i evig minne.

7Han skal ikke frykte for nogen ond tidende; hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.

8Hans hjerte er trygt; han frykter ikke, inntil han ser med lyst på sine fiender.

9Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære.

10Den ugudelige skal se det og harmes, han skal skjære tenner og optæres; de ugudeliges attrå blir til intet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 111
Top of Page
Top of Page