Salmenes 113
Norsk (1930)
1Halleluja! Lov, I Herrens tjenere, lov Herrens navn!

2Herrens navn være lovet fra nu av og inntil evig tid!

3Fra solens opgang til dens nedgang er Herrens navn høilovet.

4Herren er ophøiet over alle hedninger, hans ære er over himmelen.

5Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høit,

6som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden,

7som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet

8for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster,

9han som lar den ufruktbare hustru bo som glad barnemor! Halleluja!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 112
Top of Page
Top of Page